سیستم های مدیریت HSE

20,000 تومان

مولف : سارا لاهیجانی خسرو شاهی
موضوع : ایمنی
ناشر : انتشارات فدک ایساتیس

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: SO-5805 دسته: ,

توضیحات

مطالبی که در کتاب سیستم های مدیریت HSE خواهید آموخت:

قسمت ۱ مدل های بین المللی

فصل ۱ راهنمای سازمان جهانی کار (ILO) برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

:: بند ۱(ILO) ::بند ۲ (ILO) چارچوب ملی برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی :: بند(ILO) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان

فصل ۲ آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی (ISM) ارائه شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی(IMO)

 بند ۱ (ISM) :: بند۲(ISM) خط مشی ایمنی و حفاظت از محیط زیست :: بند ۳(ISM) مسئولیت ها و اختیارات :: بند ۴(ISM) فرد (افراد منتخب :: بند۵ (ISM) مسئولیت ها و اختیرات فرمانده:: بند ۶ (ISM) منابع و کارکنان:: بند ۷ (ISM) توسعه طرح هایی برای عملیات بر روی کشتی ها :: بند ۸ (ISM) آمادگی برای مقابله با وضعیت های اضطراری :: بند ۹(ISM) گزارشات و تجزیه و تحلیل موارد عدم انطباق ، حوادث و وقایع مخاطره آمیز :: بند ۱۰ (ISM) نگهداری و تعمیرات کشتی و تجهیزات :: بند۱۱(ISM) مستند سازی :: بند ۱۲(ISM) تصدیق – بازنگری و ارزیابی شرکت :: بند ۱۳(ISM) گواهینامه و تصدیق دوره ای :: بند ۱۴ (ISM) گواهینامه موقت :: بند ۱۵ (ISM) تصدیق::بند ۱۶ (ISM) فرم های گواهینامه ها

فصل ۳ سیستم مدیریت یکپارچه ارائه شده توسط آژانس بین المللی انژی اتمی (IAEA)

:: بند ۱ (IAEA):: بند ۲ (IAEA) سیستم مدیریت :: بند ۳ (IAEA) مسئولیت مدیریت :: بند ۴ (IAEA) مدیریت منابع :: بند ۵ (IAEA) اجرای فرایند :: بند ۶ (IAEA) اندازه گیری ، ارزیابی و بهبود

فصل ۴ مدل سیستم نظارتی ایمنی ارائه شده توسط سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری

ICAO:: خط مشی و اهداف ایمنی :: مدیریت ریسک ایمنی :: تضمین ایمنی :: ترویج ایمنی

فصل ۵ مدل سیستم HSE ارائه شده توسط انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت و گاز (OGP)

بند ۱ (OGP) رهبری و تعهد :: بند ۲ (OGP) خط مشی و اهداف راهبردی :: بند ۳ (OGP) سازماندهی ، منابع و مستندسازی:: بند ۴ (OGP) ارزیابی و مدیریت ریسک ::بند ۵ (OGP) طرح ریزی :: بند ۶ (OGP) اجرا و پایش:: بند ۷ (OGP) ممیزی و بازنگری

فصل ۶ الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007

بند ۱ (OHSAS18001:2007) دامنه کاربرد :: بند ۲ (OHSAS18001:2007) نشریات مرجع :: بند ۳ (OHSAS18001:2007) اصطلاحات و تعاریف :: بند ۴(OHSAS18001:2007) الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای::

فصل ۷ استاندارد ISO 14001:2004

بند ۱ (ISO 14001:2004) دامنه کاربرد :: بند ۲ (ISO 14001:2004) استانداردهای مرجع :: بند ۳ (ISO 14001:2004) اصطلاحات و تعاریف :: بند ۴ (ISO 14001:2004) الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ::

فصل ۸ طرح بین المللی Responsible Care (RC)

بند ۱ (Responsible Care (RC)) خط مشی و رهبری :: بند ۲ (Responsible Care (RC)) طرح ریزی :: بند ۳ (Responsible Care (RC)) اجرا عملیات و پاسخگویی :: بند ۴(Responsible Care (RC)) سنجش عملکرد ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه :: بند ۵ (Responsible Care (RC)) بازنگری مدیریت

فصل ۹ راهنماییCCPS در مدیریت فنی ایمنی فرایندهای شیمیایی

فصل ۱۰ نقشه استراتژی ایمنی ارائه شده توسط شورای بین المللی تجارت حمل و نقل هوایی (IBAC)

بند ۱ (IBAC) فرهنگ :: بند ۲ (IBAC) مجموعه ایین نامه های کاربردی :: بند ۳ (IBAC) پایبندی به استانداردهای صنعت :: بند ۴ (IBAC) چهارچوب قانونی :: بند ۵ (IBAC) جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها:: بند ۶ (IBAC) ابراز و تجهیزات ایمنی :: بند ۷ (IBAC) ناوبری هوایی و خدمات فرودگاهی :: بند ۸ (IBAC) خدمات پشتیبانی صنعت

فصل ۱۱ راهنمای سیستم مدیریت محیط زیست ، بهداشت و ایمنی ارائه شده توسط سازمان (۹۱۰۰B)API

بند ۱ (API) تعاریف و مشخصات سیستم مدیریت EHS:: بند ۲ (API) اجرای یک سیستم مدیریت EHS:: بند ۳ (API) ارزیابی یا ممیزی سیستم های مدیریتی :: بند ۴(API) تعاریف ::

فصل ۱۲ الزامات سیستم مدیریت یکپارچه ارائه شده توسط موسسه استاندارد های بریتانیا(BSI)

فصل ۱۳ مدل سیستم مدیریت اطلاعات HSE ارائه شده توسط سازمان GEMI

قسمت ۲ مدل های ملی

فصل ۱۴ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا

بند ۱ (Z1000-06) دامنه :: بند ۲ (Z1000-06) نشریات مرجع :: بند ۳ (Z1000-06) تعاریف :: بند ۴ (Z1000-06) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ::بند ۵(Z1000-06) بازنگری مدیریت و بهبود مستمر

فصل ۱۵ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای امریکا

بند ۱ (ANSI-Z10) دامنه ، هدف و کاربرد :: بند ۲ (ANSI-Z10) مدیریت و رهبری :: بند ۳ (ANSI-Z10) مشارکت کارکنان :: بند ۴ (ANSI-Z10)طرح ریزی  :: بند ۵ (ANSI-Z10)اجرا عملیات سیستم مدیریت OHS:: بند ۶ (ANSI-Z10) ارزیابی و اقدام اصلاحی :: بند ۷ (ANSI-Z10) بازنگری مدیریت

فصل ۱۶ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای انگلستان

بند ۱ (OHS-MS) خط مشی:: بند ۲ (OHS-MS) سازماندهی :: بند ۳ (OHS-MS) طرح ریزی و اجرا :: بند ۴ (OHS-MS) سنجش و اندازه گیری عملکرد  ::بند ۵ (OHS-MS) بازنگری عملکرد و ممیزی

فصل ۱۷ مدل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای استرالیایی – نیوزیلندی (An NZS 4801)

قسمت ۳ بررسی سیستم های مدیریت HSE شرکت های برتر دنیا

فصل ۱۸ شرکت های فعال در زمینه نفت و گاز

شرکت Exxon Mobil:: شرکت BP:: شرکت شل (Shell) :: شرکت Eni ::شرکت Schlumberger:: شرکت توسعه نفت عمان (PDO) :: شرکت PETRONAS:: شرکتGazprom:: شرکت SK energy:: شرکت Norco:: شرکت Russ Neft:: شرکت Petra energy:: شرکت Inpex:: شرکت ONGC هند ( شرکت نفت و گاز طبیعی ) :: شرکتCNPC ::شرکت Interoil:: شرکت ATWOOD:: شرکت Wintershall:: شرکت Kerui Group ::شرکت Kerui Group:: شرکت SEABIRD:: شرکت Ensign:: شرکتGASCO:: شرکت CPECC:: شرکت خدمات سایزمیک (ژئوفیزیک و لرزه نگاری ) seismic Global:: شرکت Marathon Oil:: شرکت Mol Group::

فصل ۱۹ شرکت های فعال در زمینه انرژی

اداره Qak Ridge(ORO) :: شرکت sanjel:: گروه شرکت های Wood::

فصل ۲۰ شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل

شرکت کبهام (COBHAM) :: فرودگاه بین المللی کپنهاک (CHP) :: شرکت حمل و نقل کانادا:: گروه شرکت های حمل و نقل ریلی AG(DB AG)Deutsche Bahn:: راه آهن اتحادیه اروپا:: سازمان ITSR (سازمان قانون گذار مستقل در زمینه ایمنی حمل و نقل) :: سازمان FMCSA

فصل ۲۱ شرکت های فعال در زمینه صنایع شیمیایی

شرکت IPL:: شرکت Aknozobel

فصل ۲۲ شرکت های فعال در زمینه مشاوره HSE

موسسه ارتقاء کار سالم:: سازمان IAPA:: شرکت Russell:: شرکت مشاوره خدمات مدیریت ایمنی (SMS) :: شرکت RiskPro:: شرکت مشاوره RSSB (مشاور دهندهHSE به شرکت حمل و نقل ریلی آلمان) :: شرکت مشاوره Inter safe:: شرکت Wallgate

فصل ۲۳ شرکت های فعال در زمینه معدن

شرکت BHP Billiton:: شرکت Rio Tinto:: شرکت UK Coal

فصل ۲۴ شرکت های فعال در چندین حوزه مختلف

شرکت DuPont:: شرکت فلور:: شرکت FMC:: شرکت Hirotec:: شرکت M-ISWACO:: شرکت MODEC:: گروه صنعتی Reliance:: شرکت Transfield:: شرکت بین المللیOceaneering

فصل ۲۵ سایر شرکت ها

شرکت Fugro-TSM:: شرکت SNEC(SINOPEC) :: شرکت Syngenta:: شرکت BREDERO SHAW:: شرکت NCS::منابع و مراجع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم های مدیریت HSE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *