ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

6,500 تومان

مولف : امیر سرمد نهری
موضوع : ایمنی صنعتی- قوانین و مقررات-ایران
ناشر : انتشارات سیمای دانش

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: SO-5808 دسته: ,

توضیحات

مطالبی که در کتاب ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا خواهید آموخت:

فصل اول: ایمنی و بهداشت صنعتی

فرهنگ ایمنی  ::فلسفه ایمنی چیست؟  ::ایمنی سیستم  ::عوامل طرح ایمنی  :: ۱- برنامه ریزی اولیه  :: ۲- طراحی  :: ۳- اجراء  :: ۴- بهره برداری  ::ارزیابی سیستم ها و روشهای آن  ::مراحل ارزیابی سیستم  ::برنامه ریزی برای انجام واکاوی ایمنی  ::شناسایی خطرات  ::ارزیابی ریسک  ::پیشنهاد اقدامات ایمنی  :: ۱- تغییر در طراحی  ::استفاده از تجهیزات ایمنی در سیستم  ::پذیرش ریسک  ::ارزیابی مقدماتی خطر به روش: Preliminary Hazard Analysis(PHA)  ::روش: HAZOP  ::ارزیابی ریسک زیر سیستم : (SHA) Sub System Hazard Analysis   ::ارزیابی ریسک به روش: SHA System Hazard Analysis  ::ارزیابی ریسک به روش O&SHA  ::ارزیابی درخت خطا: FTA  ::ارزیابی خطرات نرم افزارSWHA   ::روش شناسایی قانون خطرات: FMEA  ::غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT  ::روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظها:ETBA  ::روش: Aden.S.L.J.Heat  ::روش: Kroner  ::روش: William N.Anderson  ::روش یا الگوی سازمان HSE انگلستان  ::روش: Suecox  و RobinTait  ::روش:Nickw.hurst

فصل دوم: حفاظت بهداشت کار و بهداشت حرفه ای

۲-۱- موادی از آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  ::ماده ۱  ::ماده ۲  ::ماده ۳  ::ماده ۴  ::

فصل سوم: آرگونومی

تقسیم بندگی کار ماهیچه ای  ::خستگی  :: ۱- خستگیهای ماهیچه ای  :: ۲- خستگیهای روانی  :: ۳- خستگیهای مرتبط با فعالیت عضو خاصی ازبدن  :: ۴- خستگیهای عمومی  :: ۵- خستگیهای مزمن  ::تقسیم بندی انواع کار(فعالیت) براساس مصرف انرژی  ::عوامل مؤثر در خستگی  ::عوارض ناشی از خستگی  ::روشهای پیشگیری از بروز خستگیهای اضافی و زودرس  ::روش استراحت در کارهای فکری  ::آنتروپومتری  ::اندازه گیری ابعاد بدن  ::طرز قرارگرفتن وضعیت صحیح بدن  ::اهمیت سلامت ستون مهره ها و مفاصل  ::وضعیت قرارگیری صحیح  ستون فقرات و اندامها  ::چگونگی انتخاب میز و صندلی کارباتوجه به نوع کار  ::روش صحیح حمل و جابجایی بار

فصل چهارم: علل ایجاد سوانح و روشهای پیشگیری

تعریف حوادث ناشی از کار  ::علل حوادث ناشی از کار  ::علل مستقیم  ::علل غیر مسقیم  ::مرحله پیشگیری  ::بیماریهای شغلی و اصول پیشگیری از آنها  ::بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی  ::بیماریهای ناشی از عوامل میکانیکی  ::بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی  ::بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی  ::بیماریهای نشی از عوامل روانی  ::جایگزینی  ::جداسازی  ::محصور کردن  ::استفاده از تهویه مصنوعی::تهویه عمومی  ::استفاده از رطوبت  ::وسایل حفاظت فردی  ::رعایت اصول بهداشت فردی ::نظافت عمومی کارگاه ها  ::آموزش مسائل بهداشتی  ::کنترل پزشکی  ::حوادث و سوانح ناشی از کار و صنعت و طریق پیشگیری از آنها  ::وظایف مقامات رسمی کشور  ::وظایف کارفرمایان  ::وظایف کارگران

فصل پنجم: انواع روشهای واکاوی ایمنی و ارزیابی ایمنی  کنترل خطرات

ایمنی و کار  :: ۱) دانش و آگاهی  :: ۲) توانایی های مختلف

فصل ششم: انواع وسایل حفاظت فردی (PPE)

وسایل حفاظت فردی  ::کلاه ایمنی  ::کمربند ایمنی و طناب مها  ::عینک و نقاب حفاظتی  ::ماسک تنفسی حفاظتی  ::کفش و پوتین ایمنی  ::چکمه و نیم چکمه لاستیکی  ::دستکش حفاظتی  ::لباس کار

فصل هفتم: عوامل فیزیکی محیط کار

عوامل فیزیکی محیط کار  :: ۱- جا ومکان، وسایل و تجهیزات  :: ۲- روشنائی  ::نور کافی و مناسب در محیط کار، دارای محاسن زیر است  ::تعریف نور  ::عوامل مؤثر در رویت اجسام  :: ۱- اندازه اشیاء  :: ۲- رنگ اشیاء  :: ۳- زاویه دید  :: ۴- فاصله اشیاء  :: ۵- مدت رویت اجسام  :: ۶- رفت و آمد بین تاریکی و روشنی  ::واحدهای شدت نور  ::قوت کندل(Foot-Candle)  ::لومن(Lumen)  ::لوکس(Lux)  ::منابع نور  :: ۱- روشنائی مستقیم  :: ۲- روشنائی غیر مستقیم  :: ۳- روشنائی نیمه مستقیم ::استفاده صحیح از نور  ::اشعه مادون قرمز  ::اشعه ماوراء بنفش  :: ۳- آثار تهویه در محیط  ::تدابیر حفاظتی و پیشگیری از خطر های ناشی از گرما  ::تدابیر حفاظتی و پیشگیری از خطرهای ناشی از سرما  :: ۴- صدا  ::بطورکلی صدا در محیط کار از دوعامل نشات میگیرد  ::شناخت صدا  ::امواج صوتی  سه ویژگی مهم فیزولوژیکی دارند ::شناخت کلی گوش و شنوایی  :: ۱- از راه هوا  :: ۲- از طریق استخوانهای جمجمه و بدن  ::آثار سرو صدا  ::کاهش و کنترل سر و صدا  ::بطورکلی سرو صداهای کزاحم را به دو روش می توان کنترل نمود  :: ۵- ارتعاشات  ::ارتعاشات مؤثر بر انسان بر دونوع است  ::الف- ارتعاشات حاصل از برزش امواج صوتی  ::ب- ارتعاشات حاصل از لرزش امواج فوق صوت  :: ۶- فشار  ::الف- بیماریها و عوارض ناشی از کاهش فشار هوا  ::ب- بیماریها و عوارض ناشی ز ازدیاد فشارهوا  ::جهت پیشگیری رعایت اصول زیر ضروری است  ::تشعشعات  و مواد رادیواکتیو  ::تشعشعات را می توان به دو گروه تقسیم نمود  ::ساختمان اتم  ::واحد سنجش مواد پرتوزا  ::کوری  ::رنگتن  ::راد(در جذب شدن پرتو)  ::رم  ::مشخصات پرتوهای یونساز  ::یونسازی ذرات الفا  ::یونسازی ذرات بتا  ::یونسازی پرتوگاما  ::یونسازی پرتوایکس  ::آثار تشعشعات یونیزه ::حفاظت در برابر پرتوها  ::رفع آلودگی در مورد مواد رادیو اکتیو  ::راهای رفع آلودگی  ::الف- طریق مکانیکی  ::ب- طریه فیزیکی  ::ج- رفع آلودگی شیمیایی  ::د- طریق بیولوژیکی

فصل هشتم: ایمنی ابزار و وسایل و تجهیزات

دستگه ها و وسایل موتوری بالابر

فصل نهم: ایمنی تخریب، گودبرداری، عملیات خاکی، چاه . قنوات

وسایل موتوری نقل و انتقال ، گودبرداری، خکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی  ::تخریب  ::تخریب کف و سقف  ::تخریب دیوارها  ::تخریب اسکلت ساختمان  ::تخریب دودکش های بلند صنعتی و سازه های مشابه  ::مصالح و ضایعات  ::عملیات خاکی  ::گودبرداری و خاکبرداری( حفر طبقات زیرزمین  و پی کنی ساختمانها)  ::حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب

فصل دهم: ایمنی راه های دسترسی

وسایل دسترسی  ::داربست  ::نردبان  ::راه پله های موقت  ::راه های شیبدار و معابر

فصل یازدهم: ایمنی در برابر حریق

ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی  ::احتراق(یجاد آتش)  ::طبقه بندی آتش  ::عوامل ایجاد کننده آتش  ::طریقه خاموش کردن آتش  :: ۱- طبقه A  :: ۲- طبقه B  ::۳- طبقه C  :: ۴- طبقه D  ::وسایل و لوازم اطفاء حریق  ::الف) سطلهای شن و ماسه  ::ب) خاموش کننده های دستی  ::بطورکلی خاموش کننده ها از نظر مواد اطفئی داخل به پنچ گروه تقسیم می شدند  ::الف) خاموش کننده های محتوی آب  ::ب) خاموش کننده های محتوی کف  ::پ) خموش کننده های محتوی پودر  ::ت) خاموش کننده های محتوی گاز  ::ج) خاموش کننده های محتوی هالوژنه  ::دیتکتورها  ::روشهای پیشگیری از آتش سوزی  ::الف- وضعیت ساختمانی و تاسیساتی  ::ب- نصب وسایل اعلام اطفاء حریق، چراغهای قرمز چشمک زن و دیتکتورهای حساس به دود و آتش، در ساختمان، بر روی دیوارها و سقف ها  ::ج-تهیه وسایل مناسب اطفاء حریق  ::د- اجرای نکات ایمنی  ::سازمان حفاظت و ایمنی در مقابل حریق  ::انفجار  ::گروههای اطفاء حریق  ::تیم یا گروه تامین  ::تیم یا گروه بهداری  ::تیم یا گروه تخلیه  ::تیم یا گروه آتش نشانی

فصل دوازدهم: ایمنی در برابر برق و دستگاه های برقی

ایمنی و حفاظت در مقابل برق گرفتگی  ::رفع خطر برق گرفتگی  ::ایزوله کردن بدن شخص  :: ۱) استفاده از ترانس ایزولمان یا ترانس یک به یک  :: ۲) استفاده از رله حفاظتی  :: ۳) اتصال بدنه دستگاه به زمین  ::تدابیر ایمنی هنگام کار بابرق فشار ضعیف و قوی  ::ولتاژهای خیلی ضعیف  ::ولتاژهای ضعیف  ::ولتاژهای قوی  ::ولتاژهای خیلی قوی  ::تدابیرایمنی کار با جرثقیل ها،برج های بالابر و نردبان های سیار  ::تدابیر ایمنی کار با دستگاهای برق در بلندی  ::حریق های الکتریکی  ::کمکهای اولیه هنگام برق گرفتگی  ::آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار  ::فصل اول- کلیات  ::انجام بازرسی ها و آزمون های اولیه و تعیین شرایط موجود  ::فواصل مجاز ::کارشبانه  ::فصل دو- ابزار و لوازم ایمنی  ::وسایل ایمنی  ::نردبان  ::ابزارهای دستی  ::فصل سوم- تجهیزات مکانیک  ::دیرک بالابر  ::فصل چهارم- برقراری اتصال زمین تجهیزات و خطوط برای حفاظت افراد  ::نصب اتصال زمین  ::فصل پنجم خطوط هوایی  ::

فصل سیزدهم: ایمنی جوشکاری و برشکاری حرارتی

ایمنی در جوشکاری  ::الف- جوشکاری با استیلن (C2H2)  :: ۱- جوشکاری با مولدهای استیلن  :: ۲- جوشکاری با کپسول های استیلن  ::ب- جوشکاری با برق  ::انواع اصلی دستگاه های جوشکاری با قئس الکتریکی  ::طرق اصلی جوشکاری با قوس الکتریکی  :: ۱- جوشکاری با قوس الکتریکی و الکرود پوشش دار  :: ۲- جوشکاری با قوس لکتریکی با گاز محافظ  ::روش MIG (فلزو گاز بی اثر MIG(Metai Gas Inerte)  ::روش GAM (فلزو گاز اکتیو)  ::تنگستن و گاز بی اثر TGI ( Tungstene gas inerte)  ::

فصل چهاردهم: ایمنی در برابر گاز گرفتگی و مسمومیتها

گاز گرفتگی در کارگاهها  :: ۱- گازهای غیر سمی و حوادث ناشی از آنها  ::دی اکسید کربن یا CO2  ::گاز اکسیژن یا O2  ::گاز ازت یا (NO2)  :: ۲- گازهای سمی و حوادث ناشی از آنها  ::گاز آمونیاک یا NH2  ::گاز کلر یا CL2  ::منواکسید کربن یا گاز CO  ::گاز نیتروژن سولفوره یا SH2  ::راههای پیشگیری از گاز گرفتگی  ::خطرات شغلی ناشی از گرد و غبار  ::بیماریهای سیلیکوز  ::بیماری آزیستور  ::بیماری آنتراکوز  ::گرد و غبار پنبه  ::گرد و غبار نیشکر

فصل پانزدهم: ایمنی کار با مواد و عوامل شیمیایی و مواد پرتوساز

عوامل شیمیایی زبان آور محیط کار  ::گردو غبار  ::الف- گردوغبار های بی اثر  ::ب- گردو غبارهای سمی  ::راههای پیشگیری و کنترل ذرات در محیط کار  ::جهت آلودگی در یک محیط کار، سه عمل وجود دارد  ::الف- عامل تولید کننده آلودگی  ::ب- عامل انتفال دهنده آلودگی  ::ج- کارگر گیرنده آلودگی

فصل شانزدهم : علائم و تابلوها و علانها و برچسبهای ایمنی

تعاریف و نحوه کاربرد  ::علائم ایمنی  ::رنگهای دارای مفهوم ایمنی  ::تابلوها و علائم تصویری  ::انواع تابلوها و علائم تصویری( ازجهت کاربرد)  ::تابلوها و علائم تصویری ایمنی در ساختمانها و کارگاه ها  ::(۱) علائم تصویری بازدارنده  ::(۲) علائم تصویری هشداردهنده  ::(۳) علائم تصویری الزام کننده  ::(۴) علائم تصویری آگاه کننده نسبت به شرایط ایمنی  ::(۵) علائم خروج اضطراری و مسیرهای فرار  ::(۶) علائم مکمل برای نشان دادن جهت خروج اضطراری  ::(۷) علائم تصویری مربط به کمک های اولیه  ::(۸) علائم تصویری مربوط به تجهیزات اطفای حریق  ::(۹) علائم مکمل جهت دار برای دسترسی به وسائل اطفای حریق  ::تابلوی معرف کاربری  ::تابلوی تبلیغاتی   ::تابلوی انتظامی (ترافیکی)  ::تابلوی نام ساختمان  ::تابلوی راهمنای شهری و راهنمای مسیر  ::تابلوی اطلاع رسانی  ::انواع تابلو و علائم تصویری (ازجهت نوع مصالح، شکل و اتصال)  ::الف) تابلو و علائم تصویری کتیبه (افقی)  ::ب) تابلو و علائم تصویری طره( عمودی)  ::ج) تابلو و علائم تصویری روی بام   ::د) تابلو و علائم تصویری  ایستاده (با پایه مستقل)  ::ه) تابلو علائم تصویری روی سایبان  ::و) تابلو وعلائم تصویری محرک  ::ز) تابلو و علائم تصویری قابل حمل  ::ح) تابلو علائم تصویری الکتریکی ::ط) شیشه نویسی  ::ی) پلاک  ::ک) پرچم  ::انواع تابلو و علائم تصویری (از جهت مدت زمان استفاده)  ::الف) علائم تصویری و تابلوی موقت  ::ب) علائم توصویری و تابلوی دائم  ::سازه علائم تصویری و تابلو  ::آگهی علائم تصویری و تابلو  ::سطح علائم تصویری و تابلو  ::علائم تصویری و تابلوی ناهماهنگ با مقررات  ::دارنده و مسئول علائم تصویری و تابلو  ::مجوز علائم تصویری و تابلو  ::مصالح علائم تصویری و تابلو  ::مناطق ویژه (اعمال کنترل های خاص)  ::علائم تابلوهای نوری  ::علائم نوری  ::علائم صوتی امینی  ::علائم صوتی کلامی  ::علائم ایمنی با حرکات دست  ::ضوابط کلی  ::محدوده نصب انواع علائم و تابلوها  ::محدودیت مکان نصب علائم و تابلوها  ::الزامات ساخت و نصب علائم و تابلوها  ::الزامات ایستائی و سازه علائم و تابلوها  ::الزامات نوع و مقاومت مصلح علائم و تابلوها  ::الزامات الکتریکی علائم و تابلوها  ::تعمیر و نگهداری علائم و تابلوها  ::نظارات بر تابلوها و علائم  ::ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی تصویری و تابلوها  ::ضوابط کلی استفاده از علئم ایمنی در برابر حریق  ::ضوابط کلیاستفاده از علائم نوری  ::ضوابط کلی استفاده از علائم صوتی  ::ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی  ::ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست ::ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در اطراف محل خاکریرها و گودال های باخطر سقوط یا تصادم  ::بخش دوم- تابلو ها و علائم هشداردهنده لازم د رداخل ساختمانها ::علائم و چراغ های خروج اضطراری  ::علائم خروج اضطراری  ::چراغهای خروج اضطراری  ::بخش سوم- تابلوها و علائم هشداردهنده الزامی در کارگاهها  ::ضوابط کلی علائم هشداردهنده الزامی در کارگاهها  ::لزوم نصب علائم ایمنی برروی مخازن و خطوط لوله حاوی مواد خطرناک  ::کاربرد علائم برای نشانه گذاری مخازن و مجراهای دارای موادخطرناک  ::کاربرد علائم برای نشانه گذاری محوطه ها و مکانهای دارای موادخطرناک  ::علامت گذاری در کارگاه های موقت داخل چاه ها یا هنگام خط کشی خیابانها، برای اعلم موانع و محل های خطرناک  ::بخش چهارم- تابلوها و علائم درمعابرو فضاهای شهری و محیط  خارج از ساختمان  ::ضوابط کلی  ::تابلوهای که نیاز به مجورندرد، تابلوهای نیازمند مجوز و تابلوهای غیرمجاز  ::تابلوهایی که نیاز به مجوز ازمدیریت های شهری ندارند  ::تابلوهای غیرمجاز  ::انواع پلاک ها و تابلوهای مجاز ::سطح مجاز تابلوها  ::محدوده نصب انواع تابلوها  ::محدوده کلی نصب تابلوها  ::ارتفاع حد زیرین تابلوها  ::ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلو  ::پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی  ::حریم تابلوهای مختلف  ::حریم تابلوهای معرف کاربری  ::حریم تابلوهای تبلیغاتی  ::حریم تابلوهای  اطلاع رسانی  ::خط و وطالب تابلوها  ::مطالب تابلوها ::خط در تابلو  ::رنگ و نورپردازی تابلو ها  ::رنگ  ::نورپردازی در تابلوها  ::تابلوهای ناهماهنگ

فصل هفدهم: بیمه و نقش آن در آتش سوزی

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱/۸/۱۳۵۲ مجلس شورای ملی با اصلحیه مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۹  مجلس شورای اسلامی  ::منابع و ماخذ

مشخصات فنی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.