جور ناکارآمدی سازمان‌های متولی در مورد خانه نمازی

جور ناکارآمدی سازمان‌های متولی در مورد خانه نمازی بر دوش شهرداری است

جور ناکارآمدی سازمان‌های متولی در مورد خانه نمازی

به گزارش ایسنا، محمد باقرخسروی گفت: من به عنوان متولی در این زمینه که متقاضی نشانه گذاری بناهای با ارزش و تاریخی و معاصر در شهر تهران هستم از صاحب نظران و صاحب منصبانی که امروز مسئولیت میراث تاریخی کشور و تدوین اسناد توسعه شهر تهران را در طرح تفصیلی برعهده دارند و عموماٌ فارغ التحصیل رشته معماری بوده و ارزش اثرات برجسته این معمار برجسته ایتالیایی و مؤلفه های مهم این معماری را در پس زمینه ذهنشان دارند و هنگام تدوین اسناد توسعه شهر تهران علاوه بر بناهای تاریخی، بر حفظ و حراست از میراث مدرن تأکید داشته و دارند، میپرسم: «چطور ممکن است که در لایحه طرح محاسبه شهر تهران کوچکترین توجهی به جوپونتی و بنای ارزشمند او در تهران نشده است؟

وی با اشاره به این که در هیچ یک از فهرستهای بناهای واجد ارزش شهر تهران که از سوی سازمان میراث فرهنگی تهیه شده است این بنا نشانه گذاری نشده است، اظهار کرد: بر اساس تبصره ٢۵ از بند ١٢-٣ ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران، متاسفانه علاوه بر اثر مذکور، لایه های بناهای معاصر دیگر واجد ارزش شهر تهران نیز به صورت دقیق به شهرداری تهران اعلام نشده است .

شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران قبل از ورود رسانه ها به موضوع در حال مدیریت پرونده خانه نمازی بودند

مدیر بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تشریح ماجرای خانه نمازی عنوان کرد: مالک این ملک با توجه به این که برای شروع فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز تخریب از سوی سازمان میراث فرهنگی داشته است مبادرت به این امر نموده و پس از دریافت مجوز تخریب از سازمان میراث فرهنگی ، با اسناد و مجوزهای معتبر به شهرداری مراجعه و طبق ترتیبات قانونی موفق به اخذ مجوز احداث هتل در این ملک می‌گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: تغییر در مدیر وقت سازمان میراث فرهنگی و به جریان افتادن پرونده مذکور در ساز وکار داخلی این سازمان منجر به شکایات بعدی سازمان مذکور در خصوص این ملک می‌گردد که متأسفانه اعتراض از سوی نهادهای قضائی مورد قبول واقع نشده و رأی به نفع مالک این ملک صادر می شود.

خسروی با اشاره به اینکه شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران برای جبران اشتباه سازمان میراث فرهنگی در صدور تخریب بنا، علی رغم رأی صادر شده به نفع مالک، پیش از انتشار خبر در سطح رسانه ها در حال مدیریت مجوز صادر شده در خصوص تخریب ملک بوده است ، گفت: شهرداری در این خصوص اوضاع را به صورتی مدیریت کرد که سازمان میراث فرهنگی بتواند از تمامی ظرفیتهای قانونی خود برای تفاهم و جلوگیری از تخریب با مالک استفاده کند و وقتی موضوع به سطح رسانه ها رسید تازه دوستانی که امروز بی رحمانه شهرداری را محکوم می‌کنند متوجه این موضوع شدند.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر تمامی تلاش‌های شهرداری تهران در این خصوص از سوی سازمان میراث فرهنگی و شورای عالی شهرسازی و معماری که مسبب اصلی این مشکل بوده اند نادیده گرفته شده و شهرداری تهران را هدف آماج حمله های غیر منصفانه خود قرار می‌دهند و این در حالیست که شهرداری ، امید داشت تا با خرید زمان و مدیریت اوضاع و به کمک فشار افکار عمومی، سازمان میراث فرهنگی بتواند در دستگاه قضایی موفق به حفظ این پلاک ارزشمند و میراثی شود.

شهرداری نمیتواند در صورت اشتباه سایر سازمانها، اقدام به تولید سند نماید.

مدیر بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر این که شهرداری در فرآیند مربوط به خانه نمازی کاملا بی تقصیر است و تاوان اشتباه سایر نهادها و سازمانهای ذیربط را می‌دهد، گفت: ارزش گذاری بر روی بناهای تاریخی مسئولیت قانونی و حرفه ای دارد و شهرداری نه تنها مرجع نظام ارزش‌گذاری نیست بلکه سازمانی اجرایی بوده و اسنادی که به شهرداری داده می‌شود، شهرداری را مکلف به اجرای آن اسناد می‌نماید. لذا در صورت نقص اسناد، مسئولیت نقص آن بر عهده شهرداری نیست بلکه بر عهده آن مرجعی است که اسناد ناقص را تولید کرده است چرا که شهرداری نمی تواند اقدام به تولید سند نماید.

وی با تأکید بر این که اگر مجموعه های حرفه ای همچون سازمان میراث فرهنگی و یا شورای عالی شهرسازی و معماری در زمان مناسب به وظائف خود عمل می‌کردند در حال حاضر در خصوص خانه نمازی دچار مشکل نبودیم، خاطر نشان کرد: اکنون که به واسطه اقدامات و زحمات مثبت شهرداری تهران ارزش‌های شهر نمایان شده است و جداره های ارزشمند و بناهای فاخر شهر با باز پیرایی انجام شده توسط شهرداری ، خود را نمایان ساخته و مردم نسبت به کیفیت های محیطی خود هشیار و آگاه شده اند، دیگر مطالبات بیشتر و محکوم کردن شهرداری بسیار غیر منصفانه و ناعادلانه است.

شهرداری موظف نیست همه شهر را به دلیل اشتباهات سایر نهاد ها و سازمان‌ها بخرد

محمد باقر خسروی با اشاره به این که معاون میراث فرهنگی استان تهران بدون اشاره به وظائف سازمان میراث فرهنگی تنها راه حل را خرید بنا توسط شهرداری و تبدیل آن را به مرکز فرهنگی تلقی می‌کند، افزود: درهیچ کجای قانون و در هیچ یک از دستورالعمل‌ها و روندها و اسناد بالا دستی برای شهرداری تهران وظیفه ای برای شناسایی و خریداری املاک مقرر نشده است و شهرداری موظف نیست تا همه شهر را به دلیل اشتباهات سایر نهادها و سازمانها خریداری نماید.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه نگاه مدیران ارشد شهرداری تهران به موضوع میراث فرهنگی صرفا از زاویه وظایف سازمانی نبوده و نیست و شهرداری تهران با وجود همه عسر و حرجی که به لحاظ مالی با آن دست به گریبان است این تدبیر را دارد که خود را مهیا کند و از ابزارهایی که در اختیار دارد ، نسبت به شناسایی بناهای تاریخی و معاصر اقدام نموده و از جمله آثاری که با تلاش و دلسوزی شهرداری تهران به سرانجام رسید می‌توان از «خانه تهران» نام برد که در فهرست آثار ملی ثبت شد و یا اقدام شهرداری در خصوص مرمت «خانه موزه علی اکبر خان صنعتی» در حالی که تملک آن نیز در اختیارش نبود و یا «مرمت خانه پروین اعتصامی» و در اختیار قرار دادن آن به کمیته ملی ایکوموس ایران .

مسئولین شهرداری تهران در خفا برای هدایت شهر تصمیم گیری نمی‌کنند

مدیر بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به این که از سال ١٣٩٢ قالیباف با توجه به حساسیت و اهمیت بافت تاریخی شهر ، خصوصا قسمت مرکزی شهر تهران، کمیته ای را با هدف ارتقاء کیفیت کاربری و محیطی شهر تهران تشکیل دادند، گفت: این کمیته تحت عنوان شورای ارتقای شهرسازی و معماری شهر تهران به ریاست دکتر بهشتی تشکیل شد و از تمامی صاحب نظران و خبرگان امر برای عضویت در این کمیته دعوت و از نظراتشان در جهت تدوین و تایید طرح‌ها استفاده شد و این ثابت می‌کند که بر خلاف تصورات باطل و تخریب های غیر منصفانه، مسئولین شهرداری تهران در خفا برای هدایت شهر تصمیم گیری نمی‌کند.

صاحب نظرانی که طرح ها را تدوین و تایید کرده اند در حال حاضر ساز مخالف میزنند و شهرداری را محکوم می‌کنند

وی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران در تمامی حوزه ها و فعالیت‌های تخصصی خود از جمله موضوع ارتقای کیفیت های محیطی در شهر تهران و بهتر کردن سیما و منظر شهر تهران، متکی به نظرات صاحب نظران بوده و طرح های خود را پیش می‌برد، گفت: شاکله فکر و اندیشه شهرداری در حوزه بافت های تاریخی برگرفته از نظر صاحب نظران و اساتید این حوزه است و اگر شهرداری تهران در حوزه معاونت شهرسازی و معماری موضوعی را مرتبط با بافت های تاریخی مطرح و اجرا می‌کند با تایید همین صاحب نظرانی بوده است که خود طرح ها را تدوین و تایید کرده اند و در حال حاضر ساز مخالف می‌زنند و شهرداری تهران را محکوم می‌نمایند.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری، محمد باقر خسروی با بیان این که شهرداری تهران، این اقدامات را بدون هیچ گونه چشم داشت و تنها به دلیل داشتن مسئولیت اجتماعی خودش و فراتر از شرح مسئولیت‌های سازمانیش انجام می‌دهد، گفت: شهرداری تهران این مسئولیت ها را میفهمد و درک می‌کند نباید سایر نهادها که وظیفه اصلی حراست از میراث ارزشمند تهران را بر عهده دارند، خود را کنار بکشند و تمامی بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و بر دوش شهرداری قرار دهند.

خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

دیدگاه شما

ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ورود به حساب کاربری

Compare items
  • Total (0)
Compare
0