اجاره‌داری حرفه‌ای؛تکرار تلخ طرح‌های نافرجام

سالیان سال است که بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت‌وساز معتقد هستند بخش اجاره کشور نیازمند سیستم اجاره‌داری پیشرفته است چراکه نبود این سیستم باعث شده فشارهای اقتصادی و معنوی زیادی بر…
ادامه مطلب ...