بررسی چهار دلیل عدم خوش­‌بینی به طرح دولتی مسكن‌­سازی

واکنش طیف فعال در بازار ملک به طرح «یک میلیون مسکن‌سازی در سال» با تحقیق میدانی از واسطه‌های بازار بررسی شد. نتایج تحقیق میدانی نشان می‌دهد متقاضیان مصرفی خرید خانه به‌دلیل دست‌کم سه…
ادامه مطلب ...