سخنرانی دکتر سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران

0

به گزارش ساختمان آنلاین:
جناب آقای دکتر سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران، در این سخنرانی گفت: امروز اگر از مدیریت شهری و یا هر فعال حوزه ساختمان سوال شود که اگر مشکل شهر تهران چه هست یقیناً به بیمار بودن فرآیند تولید ساختمان و خصوصاً عدم وجود مجری ذیصلاح یا سازنده ذیصلاح اشاره خواهد کرد و این یک اصل هست. ما در شهری و شهرداری تهران در رصد این موضوع و آسیب شناسی که چرا حال بعد از این سال ها ساختمان‌های ناپایدار ساختمان های ناایمن ساختمان هایی که مناسب نیست برای تمام گروه های ساختمانی که منجر به یک شهر در واقع با تاب آوری پایین شده است یکی از موضوعات آن به این مجری ذیصلاح و سازنده ذیصلاح است. محلات ما بسیاری از آلودگی های صوتی و زیست‌محیطی آن به خاطر عدم وجود سازنده ذیصلاح است. یک فکری بکنیم برای آسایش مردم برای صنعتی‌سازی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برای کاهش درواقع آلودگی‌های صوتی بگذاریم جایگاه مهندسین را حفظ بکنیم ارتقاء بدهیم. سال‌ها است که آرزو دارم مهندس ناظر در جایگاه واقعی در آن قرار بگیرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.