پیشنهاد اصلاح آیین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در دولت

0

وزارت راه و شهرسازی به منظور تسریع فرآیند اجرای برنامه های تولید مسکن، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارائه کرده است.

ساختمان آنلاین؛ مطابق قانون اساسی، دولت مکلف است مسکن مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه را تامین کند. بر اساس این تکلیف قانونی،‌ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مطابق ماده (۱) این قانون، به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروه های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت ازسرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است نسبت به سیاست گذاری و انجام اقدامات لازم درخصوص افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن را اقدام کند.

در همین راستا آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید. در حال حاضر نیز در ادامه این سیاست ها،‌ وزارت راه وشهرسازی برنامه های متنوعی را در حوزه تولید مسکن در دستور کار دارد که تسریع در اجرای آن ها نیازمند اصلاح برخی مقررات موجود است.

بر همین اساس، این وزارت با لحاظ نمودن تجربیات اجرای طرح ها و برنامه های مسکن و آسیب شناسی انجام شده و با هدف تحقق کامل اهداف آیین نامه اجرایی فوق، پیش نویس اصلاح برخی مواد این آیین نامه را تدوین و به هیات دولت ارائه کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.