پروانه هاى تخصصى مهندسى جایگزین پروانه هاى عمومى مى شود

0

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در نخستین جلسه از دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان گفت: به لحاظ تغییراتی که در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شده و به تبع آن تاثیراتی که در تمامی حوزه‌ها از جمله خدمات و صنعت ساختمان و مسکن گذاشته، ناگزیر هستیم تا به موضوع انرژی و اقتصاد، توجه دقیق تری داشته باشیم و بر اساس اقتصاد بدون نفت، برنامه ریزى کنیم.

معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت در ساخت و سازها، یادآور شد: بعد از انقلاب به لحاظ رشد شهرنشینی، و افزایش جمیعت، کمتر به کیفیت در حوزه ساخت و ساز توجه شد و تنها کمیت مدنظر قرار گرفت.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازى، گره‌های کوری که امروز در موضوعات مختلف شهری از جمله موضوعات ترافیکی و زیست محیطی وجود دارد به این دلیل است که یک جانبه به موضوع توجه شده است.

محمودزاده، موضوع پرداختن به بستر ایجاد کیفیت در اجراى پروژه‌ها را سومین نکته حائز اهمیت برشمرد و توضیح داد: در ترکیب جدید تدوین ویرایش مقررات ملى و کنترل ساختمان، با ابلاغى که از سوی وزیر راه و شهرسازی اخذ شد، موضوعات شهرسازی و حمل و نقل را به تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان افزودیم.

وى تاکید کرد: احداث یک ساختمان از نظر کالبدی و همچنین موضوعات شهری و اجتماعى، ترافیک، محیط زیست، باید مورد توجه قرار بگیرد. این‌ها موضوعاتی هستند که کمتر به آن پرداخته شده است و در این دوره موردتوجه قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازى با یادآورى اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هفت رشته مهندسی به عنوان رشته‌های اصلی ساختمان دیده شده است، تاکید کرد: در این دوره، علاوه بر موضوعات اجتماعی، توجه به تمامی رشته‌ها در احداث ساختمان‌ها و تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان لحاظ مى شود.

محمودزاده، گفت: پیش‌تر مقاوت هایى در خصوص مشارکت تمامی رشته‌ها در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وجود داشت که تلاش می‌شود در این دوره این مقاومت‌ها برطرف شده و از وجود تمامی رشته‌های که مستقیم و غیرمستقیم در صنعت ساختمان تاثیر دارند، بهره گرفته شود.

محمودزاده توضیح داد: در این دوره به دو سرفصل توجه خواهد شد. نخست ویرایش و تجدید نظر در مقررات موجود است که باید به روز رسانی شود و دیگری موضوع تدوین مقررات جدید است.

وى تصریح کرد: در این دوره به موضوعات کیفی توجه خواهد شد.

محمودزاده توضیح داد: چارچوبی در معاونت مسکن و ساختمان تعریف شده که بر اساس آن زین پس، پروانه‌های ساختمانی تخصصی صادر می‌شود. هم اکنون پروانه‌های صادره پروانه‌های عمومی است. در نظر داریم پروانه‌های ساختمانی تخصصی صادر کنیم تا به این روش مهندسان ضمن ایجاد رقابت و انگیزه، علم خود را به روزرسانی کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.