شرکت سازه های افق نور (سان) شرکت سازه های افق نور (سان)
0 out of 5
0 ratings
  • 0

    نوشته‌ها

  • 0

    نظرات

  • 21

    بازدیدها

درباره

شرکت سازه های افق نور (سـان) با هـدف طـرح و اجـرای انواع ســازه های خاص، در سال 1386 تاسیس گردید. استاد پروفسـور هشیار نوشیـن، شخصیت معروف جهانی سازه های فضاکار، از ابتدای تاسیس شرکت، به عنـوان مشـاور عالـی و به طور اختـصاصی، با این شـرکت همکاری داشتـه اند.

محصولات

وبسایت