فصلنامه برساو فصلنامه برساو
0 out of 5
0 ratings
  • 0

    نوشته‌ها

  • 0

    نظرات

  • 4

    بازدیدها

درباره

فصلنامه برساو

فصلنامه برساو، محصول تفکر معماری پایدار گروه معماری پایدار موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران است. این فصلنامه سعی دارد معماری پایدار را با رویکردی قابل فهم و همه شمول نشر دهد، تا در فاز های آتی تدوین شده، بتواند به عنوان مرجعی مناسب در زمینه مذکور در حوزه های گوناگون این رشته به حساب آید.

محصولات

وبسایت