کنفرانس مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21 ؛تهران - اسفند 98
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

کنفرانس مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱ ؛تهران – اسفند ۹۸

کنفرانس مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست...

 کنفرانس مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساختهای شهری در ایران؛تهران - اسفند 98
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

کنفرانس مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساختهای شهری در ایران؛تهران – اسفند ۹۸

کنفرانس مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساختهای شهری...

 کنفرانس سالانه معماری و شهرسازی ایران ؛شیراز - دی 98
دوشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۸

کنفرانس سالانه معماری و شهرسازی ایران ؛شیراز – دی ۹۸

کنفرانس سالانه معماری و شهرسازی ایران ؛شیراز - دی...

 کنفرانس نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی؛تهران - بهمن 98
دوشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۸

کنفرانس نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی؛تهران – بهمن ۹۸

کنفرانس نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی؛تهران - بهمن...

 کنفرانس مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساختهای شهری در ایران؛تهران - اسفند 98
دوشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۸

کنفرانس مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساختهای شهری در ایران؛تهران – اسفند ۹۸

کنفرانس مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساختهای شهری...

 نمایشگاه خدمات شهری ؛بوشهر - بهمن ۹۸
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸

نمایشگاه خدمات شهری ؛بوشهر – بهمن ۹۸

نمایشگاه خدمات شهری ؛بوشهر - بهمن...

 همایش عمران، معماری و شهر سبز پایدار؛ همدان - بهمن ۹۸
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸

همایش عمران، معماری و شهر سبز پایدار؛ همدان – بهمن ۹۸

همایش عمران، معماری و شهر سبز پایدار؛همدان - بهمن...

 سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری،...

 نمایشگاه ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی؛شیراز - دی ۹۸
دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی؛شیراز – دی ۹۸

نمایشگاه ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی؛شیراز - دی...

 نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی ؛ اهواز - آبان ۹۸
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی ؛ اهواز – آبان ۹۸

نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی ؛ اهواز - آبان...

 نمایشگاه توانمندی های شهرداری ها ؛ اهواز - آبان ۹۸
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه توانمندی های شهرداری ها ؛ اهواز – آبان ۹۸

نمایشگاه توانمندی های شهرداری ها ؛ اهواز - آبان...

 نمایشگاه شهر هوشمند ؛مشهد - آبان ۹۸
شنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه شهر هوشمند ؛مشهد – آبان ۹۸

نمایشگاه شهر هوشمند ؛مشهد - آبان...

 نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری؛تهران - مهر ۹۸
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری؛تهران – مهر ۹۸

نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری؛تهران - مهر...

 نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری؛ رشت - مهر ۹۸
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری؛ رشت – مهر ۹۸

نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری؛ رشت - مهر...

 کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام؛ تبریز - مهر ۹۸
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام؛ تبریز – مهر ۹۸

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام؛ تبریز - مهر...

 نمایشگاه بازسازی سوریه ؛دمشق ۲۰۱۹
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه بازسازی سوریه ؛دمشق ۲۰۱۹

نمایشگاه بازسازی سوریه ؛دمشق...

 هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته...

 کنفرانس مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ایران
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

کنفرانس مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ایران

کنفرانس مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران ؛تهران -...

 کنفرانس توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران ؛تهران - اسفند ۹۷
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

کنفرانس توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران ؛تهران – اسفند ۹۷

کنفرانس توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی...

 همایش راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار تهران اسفند ۹۷
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

همایش راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار تهران اسفند ۹۷

همایش راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی...

 همایش عمران و معماری همدان - بهمن ۹۷
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

همایش عمران و معماری همدان – بهمن ۹۷

همایش عمران، معماری و شهر سبز...

 کنفرانس توسعه پایدار در علوم جغرافیا,معماری و شهر سازی؛تهران ۹۷
سه شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۷

کنفرانس توسعه پایدار در علوم جغرافیا,معماری و شهر سازی؛تهران ۹۷

کنفرانس توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی,معماری و شهر...

 همایش علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران؛تهران ۹۷
سه شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۷

همایش علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران؛تهران ۹۷

همایش مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی...

 همایش افق های نوین در مهندسی عمران...؛تهران - آذر ۹۷
پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۷

همایش افق های نوین در مهندسی عمران…؛تهران – آذر ۹۷

مهندسی عمران معماری و توسعه...