کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی و کنگره عمران، معماری و شهرسازی آسیا؛بانکوک - مرداد 99
سه شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی و کنگره عمران، معماری و شهرسازی آسیا؛بانکوک – مرداد ۹۹

کنفرانس پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط...

 همایش عمران، معماری و شهر سبز پایدار؛ همدان - بهمن ۹۸
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸

همایش عمران، معماری و شهر سبز پایدار؛ همدان – بهمن ۹۸

همایش عمران، معماری و شهر سبز پایدار؛همدان - بهمن...

 سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری،...

 نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری؛مشهد - مهر ۹۸
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری؛مشهد – مهر ۹۸

نمایشگاه خدمات و محیط زیست شهری؛مشهد - مهر...

 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب
سه شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۸

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب...