نمایشگاه صنعت ساختمان ؛تهران - مرداد 99
سه شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

نمایشگاه صنعت ساختمان ؛تهران – مرداد ۹۹

نمایشگاه صنعت ساختمان ؛تهران - مرداد...

 نمایشگاه صنعت ساختمان، معماری و دکوراسیون، تاسیسات و صنایع سرمایشی و گرمایشی؛مشهد -مرداد 99
سه شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

نمایشگاه صنعت ساختمان، معماری و دکوراسیون، تاسیسات و صنایع سرمایشی و گرمایشی؛مشهد -مرداد ۹۹

نمایشگاه صنعت ساختمان، معماری و دکوراسیون، تاسیسات و صنایع...

 نمایشگاه ساختمان بورسا؛ترکیه
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان بورسا؛ترکیه

نمایشگاه ساختمان...

 نمایشگاه ساختمان IRAGH BUILD بغداد ؛عراق 2020
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان IRAGH BUILD بغداد ؛عراق ۲۰۲۰

نمایشگاه ساختمان IRAGH BUILD بغداد ؛عراق...

 نمایشگاه ساختمان و زیر ساخت Bigshow ؛مسقط 2020
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان و زیر ساخت Bigshow ؛مسقط ۲۰۲۰

نمایشگاه ساختمان و زیر ساخت Bigshow ؛مسقط...

 نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی پروژه دوحه ؛قطر 2020
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی پروژه دوحه ؛قطر ۲۰۲۰

نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی پروژه دوحه ؛قطر...

 نمایشگاه تکنولوژی ساختمان (BuildTech Asia)؛ سنگاپور 2020
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه تکنولوژی ساختمان (BuildTech Asia)؛ سنگاپور ۲۰۲۰

نمایشگاه تکنولوژی ساختمان (BuildTech Asia)؛ سنگاپور...

 نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته ؛ بجنورد - اسفند 98
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته ؛ بجنورد – اسفند ۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته ؛ بجنورد - اسفند...

 نمایشگاه صنعت ساختمان UZBUILD ؛ تاشکند 2020
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان UZBUILD ؛ تاشکند ۲۰۲۰

نمایشگاه صنعت ساختمان UZBUILD ؛ تاشکند...

 نمایشگاه ساختمان اربیل ؛عراق 2020 - اسفند 98
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان اربیل ؛عراق ۲۰۲۰ – اسفند ۹۸

نمایشگاه ساختمان اربیل ؛عراق 2020 - اسفند...

 مجمع توسعه فناوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانه یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران؛تهران - اسفند 98
سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

مجمع توسعه فناوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانه یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران؛تهران – اسفند ۹۸

مجمع توسعه فناوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانه یافته های نوین...

 نمایشگاه صنعت ساختمان ؛زنجان - بهمن 98
دوشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان ؛زنجان – بهمن ۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان ؛زنجان - بهمن...

 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان Bautec ؛آلمان - ۲۰۲۰
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان Bautec ؛آلمان – ۲۰۲۰

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان Bautec ؛آلمان -...

 نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان؛مشهد - بهمن ۹۸
سه شنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان؛مشهد – بهمن ۹۸

نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان؛مشهد - بهمن...

 نمایشگاه ساختمان ؛بندرعباس - دی ۹۸
دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان ؛بندرعباس – دی ۹۸

نمایشگاه ساختمان ؛بندرعباس - دی...

 نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته ؛بوشهر - دی ۹۸
دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته ؛بوشهر – دی ۹۸

نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته ؛بوشهر - دی...

 نمایشگاه صنعت ساختمان(۲) ؛ رشت - آذر ۹۸
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان(۲) ؛ رشت – آذر ۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان (۲) ؛ رشت - آذر...

 نمایشگاه ساختمان ؛خوزستان - آذر ۹۸
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان ؛خوزستان – آذر ۹۸

نمایشگاه ساختمان ؛خوزستان - آذر...

 نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته ؛ منطقه آزاد چابهار - آذر ۹۸
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته ؛ منطقه آزاد چابهار – آذر ۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته ؛ منطقه آزاد چابهار - آذر...

 نمایشگاه ساختمان ؛قم - آذر ۹۸
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان ؛قم – آذر ۹۸

نمایشگاه ساختمان ؛قم - آذر...

 نمایشگاه صنعت ساختمان BUILDASIA کراچی؛ پاکستان ۲۰۱۹
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان BUILDASIA کراچی؛ پاکستان ۲۰۱۹

نمایشگاه صنعت ساختمان BUILDASIA کراچی؛ پاکستان...

 نمایشگاه تکنولوژی ساختمان ؛ اصفهان - آبان و آذر ۹۸
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه تکنولوژی ساختمان ؛ اصفهان – آبان و آذر ۹۸

نمایشگاه تکنولوژی ساختمان ؛ اصفهان - آبان و آذر...

 نمایشگاه ساختمان ؛کیش - آبان ۹۸
شنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان ؛کیش – آبان ۹۸

نمایشگاه ساختمان ؛کیش - آبان...

 نمایشگاه جامع صنعت ساختمان ؛ اصفهان - مهر ۹۸
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه جامع صنعت ساختمان ؛ اصفهان – مهر ۹۸

نمایشگاه جامع صنعت ساختمان ؛ اصفهان - مهر...

 نمایشگاه ساختمان عشق آباد ؛ترکمنستان ۲۰۱۹
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان عشق آباد ؛ترکمنستان ۲۰۱۹

نمایشگاه ساختمان عشق آباد ؛ترکمنستان ۲۰۱۹...

 نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته؛کرمان - شهریور ۹۸
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته؛کرمان – شهریور ۹۸

نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته؛کرمان - شهریور...

 نمایشگاه صنعت ساختمان تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ؛شهرکرد - مرداد ۹۸
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ؛شهرکرد – مرداد ۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی...