ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺎﺷﻰ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﭼﯿﻨﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻬﺮان

0

تاریخ شروع: یک شنبه ۹ تیر ۹۸ (sunday 30 June 19)

تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸  (wednesday 3 July 19)

محل برگزاری: تهران – نمایشگاه بین المللی


برگزارکننده:

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﺷﻰ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﺸﻮر

 

[title_mod title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”تاریخ های مهم:” title_color=”#0c0c0c”]

مهلت ارسال مقالات: —-

مهلت واریز هزینه ها: —-

برگزاری کنفرانس: —-

[title_mod title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”اطلاعات تماس:” title_color=”#0c0c0c”]

تلفن : ۵-۴۶۲۴۱۲۸۸ -۰۲۱

ایمیل: —

فکس : ۸۸۲۱۴۵۶۴-۰۲۱

وب سایت:cerafair.com

 

 

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺎﺷﻰ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﭼﯿﻨﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در تاریخ ۹ لغایت ۱۲ تیر ۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حمایت انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور برگزار میشود.

 

[title_mod title_size=”small” title_pos=”center” title_line=”inside-title” title_name=”زمان باقیمانده تا شروع رویداد:” title_color=”#0c0c0c”]
2019/06/30 00:00:00

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.