نمایشگاه شهر هوشمند ؛مشهد – دی ۹۷

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ (Wed 02 January 19)

تاریخ پایان:یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ (Sun 06 January 19)

محل برگزاری: استان خراسان رضوی، مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد


نوع نمایشگاه:  داخلی، بین المللی

زمان باقیمانده تا شروع رویداد:
2019/01/02 00:00:00
به این مطلب امتیاز دهید