تاریخ شروع:  چهارشنبه ۲۸  فروردین ۹۸ (wen 17 April 19)

تاریخ پایان: شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ (sat 20 April 19)

محل برگزاری: آسیا، خاورمیانه، ترکیه، استانبول، نمایشگاه بین المللی استانبول


نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللی

نوع ورودی:نیاز به ثبت نام و رزرو

برگزارکننده:شرکت نمایشگاهی تویاپ ترکیه

منبع ذکر رویداد: شرکت نمایشگاهی تویاپ ترکیه http://tuyap.com.tr/en

اطلاعات نمایشگاه:

سایت: http://tubeandsteelistanbulfair.com

 

 

 

 

زمان باقیمانده تا شروع رویداد:
[ult_countdown count_style=”ult-cd-s2″ datetime=”2019/04/17 00:00:00″ countdown_opts=”sday,shr,smin” tick_style=”bold” string_days=”روز” string_days2=”روز” string_weeks=”هفته” string_weeks2=”هفته” string_months=”ماه” string_months2=”ماه” string_years=”سال” string_years2=”سال” string_hours=”ساعت” string_hours2=”ساعت” string_minutes=”دقیقه” string_minutes2=”دقیقه” string_seconds=”ثانیه” string_seconds2=”ثانیه” tick_size=”desktop:12px;”]
برچسب ها: