نمایشگاه بین المللی ساختمان Build ؛ عراق – ۲۰۱۹

تاریخ شروع:  سه شنبه ۲۱ خرداد ۹۸ (Tue 11 June 19)

تاریخ پایان:جمعه ۲۴ خرداد ۹۸ (Fri 14 June 19)

محل برگزاری: آسیا، خاورمیانه، عراق، بغداد


نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللی

نوع ورودی:آزاد و رایگان

منبع ذکر رویداد: سایت نمایشگاهی( iraqbuild.org )

اطلاعات نمایشگاه:

سایت:iraqbuild.org

ایمیل: sales@iraqbuild.org

تلفن: ۹۰۲۱۲۳۵۶۰۰۵۶+

 

 

 

زمان باقیمانده تا شروع رویداد:
2019/06/11 00:00:00
به این مطلب امتیاز دهید