تاریخ شروع:  سه شنبه ۲۱ خرداد ۹۸ (Tue 11 June 19)

تاریخ پایان:جمعه ۲۴ خرداد ۹۸ (Fri 14 June 19)

محل برگزاری: آسیا، خاورمیانه، عراق، بغداد


نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللی

نوع ورودی:آزاد و رایگان

منبع ذکر رویداد: سایت نمایشگاهی( iraqbuild.org )

اطلاعات نمایشگاه:

سایت:iraqbuild.org

ایمیل: sales@iraqbuild.org

تلفن: ۹۰۲۱۲۳۵۶۰۰۵۶+

 

 

 

زمان باقیمانده تا شروع رویداد:
[ult_countdown count_style=”ult-cd-s2″ datetime=”2019/06/11 00:00:00″ countdown_opts=”shr,smin,ssec” tick_style=”bold” string_days=”روز” string_days2=”روز” string_weeks=”هفته” string_weeks2=”هفته” string_months=”ماه” string_months2=”ماه” string_years=”سال” string_years2=”سال” string_hours=”ساعت” string_hours2=”ساعت” string_minutes=”دقیقه” string_minutes2=”دقیقه” string_seconds=”ثانیه” string_seconds2=”ثانیه” tick_size=”desktop:12px;”]
برچسب ها: