کنفرانس توسعه پایدار در علوم جغرافیا,معماری و شهر سازی؛تهران ۹۷

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷ (Wed 06 feb 19)

تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷  (Wed 06 feb 19)

محل برگزاری: استان تهران، تهران


برگزارکننده:  مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

 

تاریخ های مهم:
تاریخ برگزاری کنفرانس :  ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات : ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷
مهلت واریز هزینه :  ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷
اطلاعات تماس:

تلفن : ۷۷۴۹۱۳۳۲

ایمیل:  info@gpaconf.ir

سایت: www.gpaconf.ir

محورهای کنفرانس:

جغرافیا و برنامه ریزی
– جغرافیای پزشکی
– جغرافیای سیاسی
– جغرافیای طبیعی
– سنجش از دور
– طبیعت گردی(اکوتوریسم)
– ژئومورفولوژی
– آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) – برنامه ریزی و آمایش سرزمین
– برنامه ریزی شهری
– برنامه ریزی منطقه ای
– برنامه ریزی روستایی
– برنامه ریزی گردشگری
– توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
– سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی

معماری و شهرسازی
– مهندسی معماری
– معماری منظر
– مدیریت پروژه و ساخت
– انرژی معماری
– مرمت ابنیه سنتی
– مطالعات معماری ایران
– معماری اسلامی – تکنولوژی معماری
– شهرسازی
– طراحی شهری
– برنامه ریزی شهری و منطقه ای
– شهرسازی اسلامی
– توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
– سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی

زمان باقیمانده تا شروع رویداد:
2019/02/06 00:00:00
به این مطلب امتیاز دهید