نمایشگاه ماشین آلات ساختمانی مونیخ ؛آلمان – فروردین ۹۸

تاریخ شروع:  دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ (Mon 08 April 19)

تاریخ پایان:یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸ (Sun 14 April 19)

محل برگزاری: اروپا، آلمان، مونیخ، نمایشگاه بین المللی مونیخ


نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللی

نوع ورودی:آزاد و رایگان

منبع ذکر رویداد: (www.tournamayeshgah.com( bauma.de

اطلاعات نمایشگاه:

سایت: www.bauma.de

ایمیل: exhibiting@bauma.de

تلفن: ۱۱۳۴۸ -۴۹۸۹۹۴۹+

فکس:  ۱۱۳۴۹ -۴۹۸۹۹۴۹+

زمان باقیمانده تا شروع رویداد:
2019/04/08 00:00:00
به این مطلب امتیاز دهید