کنترل ارتباطات پروژه براساس فرآیند PMBOK

کنترل ارتباطات پروژه براساس فرآیند PMBOK

در این فرآیند روند ارتباطات را ارزیابی می‌کنیم تا اگر نارسایی داشت اقدام اصلاحی مناسبی طراحی کنیم. اقدام اصلاحی طراحی شده مطابق معمول به فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات ارسال می‌شود تا در صورت تایید در برنامه‌ها اعمال شود و از آن طریق به اجرا درآید.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:
مدیریت مشارکت ذی‌نفعان (Manage Stakeholder Management)
مدیریت ارتباطات (Manage Communications)
هدایت و مدیریت کار پروژه (Direct and Manage Project Work)
تهیه برنامه مدیریت پروژه (Develop Project Management Plan)

فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:
کنترل یکپارچه تغییرات (Perform Integrated Change Control)
نظارت و کنترل کار پروژه (Monitor and Control Project Work)
تهیه برنامه مدیریت پروژه (Develop Project Management Plan)

خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

دیدگاه شما

ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ورود به حساب کاربری

Compare items
  • Total (0)
Compare
0