اصول و ضوابط طراحی و محاسبات

مزایا و معایب انواع روش‌های پایدارسازی گود

روش مهارسازی، میخکوبی یا نیلینگ   مزایامشخصات مکانیکی خاک بر اثر تزریق بتن در درون چاهک‌ها بهبود می‌یابد، لذا بر اثر این امر، علاوه بر کمک گرفتن از خاک اطراف جداره برای مهار رانش خاک، میزان رانش خاک نیز بر اثر بهبود مشخصات مکانیکی خاک ...

گودبرداری و سازه‌های نگهبان

گودبرداری و سازه‌های نگهبان   در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی لازم است که زمین به‌صورتی خاکبرداری شود که جداره‌های آن قائم یا نزدیک به قائم باشند. این کار ممکن است به‌منظور احداث زیرزمین، کانال، منبع آب و ... صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این ...

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان؛ نظامات اداری

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری، در مجموع در جهت منظم کردن امور مهندسی و خدمات مورد انتظار تدوین شده است و هدف اصلی از تنظیم  آن رفع ابهامات و مشکلاتی است که در اجرای قانون وجود داشت. در این مبحث ابتدا به آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ ...

مبحث اول مقررات ملی ساختمان، تعاریف

مبحث اول مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به منظور آشنایی اولیه مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با الزامات، عناوین و بخشی از محتوی مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین آشنایی با بعضی از تعاریف و ...

معرفی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای، نشریه‌ی شماره‌ی ۳۶۰

معرفی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، نشریه‌ی شماره‌ی ۳۶۰   انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا این حوادث و سوانح طبیعت را مدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ ...

مبانی بهسازی لرزه‌ای ساختمان

مبانی بهسازی   بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود برای رسیدن به سطح عملکرد موردنظر، باید برمبنای مفاد دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود انجام شود.مراحل بهسازی   مراحل مختلف بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود به‌ترتیب طبق ...

معرفی سطوح عملکرد ساختمان

سطوح عملکرد ساختمانسطوح عملکرد ساختمان برمبنای عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای تعریف شده‌اند. هریک از این سطوح عملکرد به‌اختصار با یک شماره برای عملکرد اجزای سازه‌ای و یک حرف برای عملکرد اجزای غیرسازه‌ای نشان داده می‌شود.سطوح عملکرد ...

محاسبه تعداد میلگرد در ستون

ستون عضوی از سازه است که نیروی محوری را تحمل می‌کند. نیروهای محوری نیرویی فشاری ناشی از بار مرده و بار زنده وارده بر سطح کف طبقات هستند که بطور مستقیم و یا از طریق تیر به ستون منتقل می‌شوند. از آنجایی که ستون‌ها تحت بارهای محوری قرار دارند، برای ...

درز انقطاع چیست و چه کارکردی دارد؟

در اجرای عملیات ساختمانی نکات فنی زیادی باید رعایت شوند که این نکات در قالب مجموعه دستورالعمل‌هایی شکل قانونی به خود گرفته اند و پیمانکاران پروژه‌ها ملزم به اجرای آن‌ها هستند. رعایت این نکات فنی به منظور افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌ها و بهبود استفاده ...

بزرگی زلزله چیست؟

مقالات اصول و ضوابط طراحی

معماری سبز یا ساختمان سبز

مقالات اصول و ضوابط طراحی

ضوابط و معیارهای پارکینگ

مقالات اصول و ضوابط طراحی

طراحی شهری تهران

مقالات اصول و ضوابط طراحی

ضوابط احداث هلی پد

مقالات اصول و ضوابط طراحی

ضوابط و نکات پارکینگ مزاحم

مقالات اصول و ضوابط طراحی

بادبندهای واگرا

روش های اجرا و ساخت

ترانشه چیست؟

اصول طراحی، سازه و ژئوتکنیک