مرور رده

رسانه

سخنرانی آقای مهندس مجتبی صابر، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای مهندس مجتبی صابر، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، در این سخنرانی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره هشتم هیئت مدیره…
ادامه مطلب ...

سخنرانی آقای مهندس مهدی محرمی، مشاور رئیس انجمن سازندگان شهر تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای مهندس مهدی محرمی، مشاور رئیس انجمن سازندگان شهر تهران، در این سخنرانی گفت: الان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال اصلاح در مجلس است چرا…
ادامه مطلب ...

سخنرانی آقای مهندس شهاب سعادت نژاد، رییس انجمن سازندگان شهر تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای مهندس شهاب سعادت نژاد، رییس انجمن سازندگان شهر تهران، در این سخنرانی گفت: سال ۱۳۹۵ این انجمن با کمک تعدادی از شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده…
ادامه مطلب ...

سخنرانی آقای سید علیرضا میرجعفری، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: جناب آقای سید علیرضا میرجعفری، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران، در این سخنرانی گفت: مجری ذیصلاح و شناسایی فنی سه محور عملیاتی را انتخاب کردند که در…
ادامه مطلب ...