بازار مسکن

وعده جدید وزیر مسکن

بازارمسکن

سال ۹۸ افزایش کرایه خانه نخواهیم داشت!

سال ۹۸ افزایش کرایه خانه نخواهیم داشت! سرنوشت رهن و کرایه خانه در سال آینده چه خواهد شد ؟ افزایش سرسام آور کرایه ها را شاهد خواهیم بود ؟ وضعیت بهبود خواهد یافت ؟ کاهش قیمت شکل می گیرد ؟ یا اصلا تغییر نخواهد داشت ؟ دولت در این خصوص چه می تواند انجام ...