انواع اعتبارات اسنادی

0

امور فنی قراردادها، قوانین حقوقی و بیمه

 انواع اعتبارات اسنادی

 

یوزانس ( Usance LC)
در اعتبارات اسنادی گشایش شده به صورت یوزانس، هنگامی که ذینفع اعتبار اسنادی (فروشنده کالا یا خدمات) نسبت به حمل کالا اقدام و اسناد بدون مغایرت را به بانک ذیربط ارائه می دهد، از تاریخ ارائه اسناد و
بارنامه طبق توافق قبلی و پس از خاتمه دوره یوزانس مبلغ اعتبار(اصل و فرع) را از بانک مربوطه اخذ خواهد نمود . در اعتبارات اسنادی گشایش شده به صورت یوزانس، هنگامی که ذینفع اعتبار اسنادی نسبت به ارسال کالا اقدام و اسناد بدون مغایرت را به بانک ذیربط ارائه می دهد، از تاریخ ارائه اسناد/ بارنامه و پس از خاتمه دوره یوزانس مبلغ اعتبار را از بانک مربوطه اخذ خواهد نمود. بانکها عمدتاً وجه این اسناد را تنزیل نموده و وجه آن را قبل از سررسید به فروشنده پرداخت می نمایند .
ریفاینانس (Refinance LC)
در مواقعی که کالای موضوع اعتبار دارای بازار (تقاضا) خوبی باشد، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی یوزانس دریافت نماید. از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی
اعتبار اسنادی نمی باشد، در این حالت معمولاً خریدار از بانک خود ( گشایش کننده اعتبار اسنادی) درخواست می کند که وجه اعتبار اسنادی از طریق بانک معامله کننده اسناد به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و متعاقباٌ اصل و سود مبلغ پرداخت شده توسط خریدار بصورت یکجا در پایان یک دوره زمانی مشخص به بانک مزبور پرداخت گردد . با عنایت به اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می باشد کمک موثری برای واردکنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود .قراردادهای ریفاینانس برای تأمین مالی طرحهای کوتاه مدت(حداکثر یکساله از زمان معامله اسناد یا تاریخ
بارنامه )منعقد می گردند. مدت استفاده از تسهیلات ریفاینانس به صورت ( سه، شش، و نه ماهه)نیز قابل استفاده است مشروط به اینکه خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یکسال در بانک عامل وجود داشته باشد .

 فاینانس ( Finance LC )
تأمین مالی طرحهای تولیدی (سرمایه گذاری)، فاینانس نامیده می شود. چنانچه کالای موضوع اعتبار دارای بازار(تقاضا) خوبی باشد، فروشنده راساً از قبول اعتبار اسنادی یوزانس خودداری می کند و از متقاضی اعتبار
درخواست می نماید که نسبت به یافتن موسسات مالی معتبر (مانند بانک های تجاری) برای تأمین مالی اعتبار(Finance) اقدام نماید. در صورت قبول موسسه مالی مورد نظر ذینفع اعتبار در روز معامله اسناد مبلغ اعتبار رااز شرکت مزبور دریافت می دارد و این موسسه مالی مبلغ اعتبار به علاوه سود مربوطه را در سررسید (پایان دوره یوزانس) از بانک ذیربط اخذ می نماید. این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تامین کننده وجوه،فاینانسر مالی می گویند. قراردادهای فاینانس برای تأمین مالی طرحهای میان مدت و بلند مدت منعقد می گردند . مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین ۱ تا ۳ سال و مدت دوره بازپرداخت بین ۵ تا ۱۵ سال در مورد طرحهای مختلف متغیر است .
 تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
– حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یکسال و برای فاینانس بیش از یکسال می باشد . ( باز پرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک
مرکزی تضمین شده است .
– از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه های سرمایه ای و تجهیزات، ماشین آلات خطوط تولیدی وخدمات اعم از نصب و راه اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده می گردد در حالیکه از تسهیلات ریفاینانس برای
ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین می کند استفاده می شود .
– استفاده کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه ها، سازمانها وشرکتهای دولتی می باشند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمانهای. وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.