نکاتی از حفاظتهای کارگاهی

0

مقالات روش های اجرا و ساخت

 نکاتی از حفاظتهای کارگاهی :

افرادی که با مصالح فلزی سنگین سروکار دارند باید به دستکش حفاظتی مجهز باشند.
تیرآهن باید به ارتفاع کم طوری روی هم انباشته شود که امکان غلتیدن آن نباشد.
ورق فلزی باید به طور افقی روی هم انباشته شده و ارتفاع آن از یک متر بیشتر نباشد.
دوطرف لوله های فلزی که انبار می شوند باید به وسیله میله آهنی یا وسایل مشابه دیگر مهار شوند که از باز شدن و غلتیدن آن ها جلوگیری گردد.
برای بالا بردن تیرهای آهن باید از کابل یا طناب های محکم استفاده شود. برای جلوگیری از خمش بیش از حد باید چوب یا وسیله مشابه دیگری در بین تیرآهن و کابل قرار داده شود و از زنجیر برای بالا بردن تیرآهن
استفاده نشود.

نکاتی ازحفاظتهای کارگاهی

در موقع نصب ستونها یا تیرهای حمال و غیره قبل از جداکردن نگهدارنده تیرآهن باید حداقل نصب تعداد پیچ و مهره ها یا جوشکاری های لازم انجام شده باشد.
خرپاها باید به وسیله نگهدارنده برروی پایه قرار گیرد و پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان کامل از پایدار بودن آن از نگهدارنده جدا شود.
قبل از نصب هر تیرآهن برروی تیرآهن دیگر، تیرآهن زیرین باید صددرصد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده باشد.
در مواردی که تیرآهن در کف طبقه به طور موقت قرارداده می شود کلیه اتصالات طبقه پایین باید انجام شده باشد.
تیرها و ستون ها باید بلافاصله پس از نصب، توسط سرکارگر جهت اطمینان از انجام صحیح و کامل کار بازدید شود.
در مواقع بارندگی شدید و وزش بادهای سخت و یخبندان باید از نصب و برپاداشتن تیرهای فلزی خودداری شود.
افرادی که در ارتفاع بیش از ۳ متر کار می کنند و احتمال سقوط آن ها می رود باید مجهز به کمربند حفاظتی و طناب نجات باشند و کلیه اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از سقوط آنان به کار برده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.