استاندارد ACI 306 از هوای سرد

0

اصول و ضوابط طراحی

تعریف استاندارد ACI 306 از هوای سرد :

– چنانچه به مدت ۳ شبانه روز متوالی، متوسط دمای هوا ۵ درجه سانتیگراد باشد این شرایط را شرایط سرما می گویند، مشروط بر اینکه به مدت ۱۲ساعت متوالی ،دمای هوا بالاتر از ۱۰درجه سانتیگراد نشود .
– پیشنهاد می شود عیار از ۳۵۰ کمتر نشود .
– از افزودنی های سرباره ،خاکستر بادی و میکروسیلیس استفاده نشود و از مواد افزودنی بتن (زودگیر) و ضد یخ بتن استفاده گردد .
– حداکثر اسلامپ بتن ۱۵ سانتیمتر باشد و در محل بتن ریزی آب اضافه نشود . لذا لازم است که اسلامپ بتن در کارگاه به مقدار لازم بالاتر ازمیزان مورد نیاز هنگام بتن ریزی تنظیم شود.
– سطح بتن باید از رطوبت حفظ شود .این کار با مواد عمل آورنده انجام می گیرد .
– از بروز باد سرد با دمای کمتر از ۱۰-درجه سانتیگراد بر سطح بتن به مدت ۲۴ ساعت جلوگیری شود.
– ضخامت مقطع بتن از ۱۰سانتیمتر کمتر نشود.

استاندارد ACI 306 از هوای سرد

– دمای محیط تا قبل از رسیدن به گیرش اولیه و عمل آوری نباید کمتر از ۷- درجه سانتیگراد شود.
– سطح بتن باید به روش مناسب ازبادهای شدید محافظت شود تا دمای هیدراتاسیون افت نکند واز تبخیر رطوبت سطحی جلوگیری شود.
– سطح بتن باید از هر گونه رطوبت اضافی مثل برف و باران یا شبنم در هنگام بتن ریزی همگام عمل آوری محافظت شود.
– بتن ریزی نباید بر روی سطوح و قالبهای یخ زده انجام گیرد.
– بارگذاری حداقل تا ۷ روز بر روی سازه های بتنی انجام نشود.
– کل زمان ریزش بتن آماده از کامیون نباید بیش از ۳۰ دقیقه طول بکشد .
– زمان تخلیه بتن پس از بار گیری کامیون نباید بیش از یک ساعت طول بکشد .
– دمای هوا جهت برآورد میزان مصرف ضد یخ ،دمای پیش بینی شده ۸ساعت پس از بتن ریزی است .

– پیشنهاد می شود چنانچه دمای هوا کمتر از ۷- درجه سانتیگراد بود ،بتن ریزی انجام نشود .
– چنانچه حجم بتن ریزی کم باشد ،پیشنهاد می شود آب بتن وماسه قبل از اختلاط به مقدار مناسب گرم شود تا بتن دارای دمای مناسب در هنگام بتن ریزی شود.
– دمای بتن نباید بالاتر از ۲۴ درجه سانتیگراد برود چون افت اسلامپ سرعت می گیرد.
– چنانچه اسلامپ بتن کمتر از ۵ سانتیمتر است دمای بتن نباید بیش از ۱۷ درجه سانتیگراد شود واز میزان ضد یخ به مقدار لازم باید کاسته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.