اصطلاحات راهسازی بسیار کارآمد

0

مقالات راه و نقشه برداری

اصطلاحات راهسازی بسیار کارآمد

بیندر:

یکی از اصطلاحات راهسازی بیندر می باشد. بیندر بتن آسفالتی میباشد که باسنگ شکسته از مصالح رودخانه ای یا کوهی تهیه می شود و مصالح سنگی آن دارای دانه بندی ۰-۲۵ میلی متر و ۰-۱۹ میلی متر می باشد بیندر به صورت یک لایه طبق ابعاد و ضخامت هایی که در نقشه مشخص شده بر روی سطوح آماده شده راه پخش می گردد البته در مواردی که ضخامت قشر آسفالت زیاد باشد با توجه به دانه بندی انتخاب شده ممکن است در یک لایه یا بیشتر اجرا شود.ضمنا” لایه بیندر بر اساس طراحی روسازی جاده محاسبه و مشخص می شود.

بتن بیندر

توپکا:

از دیگر اصطلاحات راهسازی توپکاست که بتن آسفالتی است که از مصالح رودخانه ای یا مصالح سنگ کوهی تهیه می شود و مصالح سنگی آن دارای دانه بندی ۰-۱۹ میلی متر می باشد و جهت پوشش لایه نهایی بتن آسفالت بکار می رود که به آن اصطلاحا” رویه می گویند و ضخامت این لایه را بر اساس طراحی روسازی جاده محاسبه و مشخص می کنند

بیس:

بیس قشری است که مصالح سنگی و یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد چسبنده با مشخصات فنی معین و به ضخامت محاسبه شده می باشد که بر روی بستر ۰-۵ میلی متر و ۰-۳۸ میلی مترو ۰-۲۵ میلی متر می باشد که حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک شماره ۴ باید شکسته و ارزش ماسه ای آن بیشتر از ۳۵ باشد این قشر باید قابلیت تحمل بار محوری و همچنین زهکشی راه را داشته باشد

ساب بیس:

ساب بیس قشری از مصالح سنگی با مشخصات فنی معین و به ضخامت محسبه شده می باشد که بر روی بستر روسازی راه به منظور تحمل بارهای وارده از جانب قشر اساس قرار می گیرد این قشر معمولا” اولین لایه از ساختمان روسازی را تشکیل می دهد و ضخامت آن نیز بر اساس طراحی روسازی راه محاسبه و تعیین می گردد.مصالح آن دارای دانه بندی ۰-۵۰ میلی متر و ۰-۴۸ میلی متر و ۰-۲۵ میلی متر می باشد

ردایلینگ:

به نوعی قیرپاشی سطح راههای شنی اطلاق می گردد که به منظور تحکیم و تثبیت سطح شنی راه و نیز غبار نشانی بکار برده می شود راههای شنی که به این روش قیرپاشی می شوند پس از مدتی سطح شنی آنها مبدل به یک سطح پایدار شده که در برابر نفوذ آب مقاوم می باشد قیرهای مورد مصرف آن عبارتند از:

sc-250 و sc-70 و mc-250 و mc-70

اصطلاحات راهسازی بسیار کارآمد

نیوجرسی:

نوعی جداکننده بتنی می شود که در ارتفاع مختلف از قبیل یک یا دو متری ساخته می شود که در بزرگراهها جهت جلوگیری از دور زدنها و خلاف رانندگان متخلف و ایجاد امنیت و جلوگیری از اتفاقات ناگوار و تصادفات و در بعضی و در بعضی موارد ورود و خروج و هدایت ترافیک و جلوگیری از نور چراغ های روبرو ایجاد می شود.

بتن نیوجرسی

چشم گربه ای:

همان گونه که خط کشی در هنگام روز و شب راننده را در مسیر حرکت راهنمایی نموده و در انتخاب مسیر ایمن کمک می کند،چشم گربه ای نیز که در انواع مختلفی ساخته می شود و ظیفه هدایت راننده را در خطوط مختلف ترافیکی (لاین های ترافیکی) را در شب به عهده دارد.چشم گربه ای ها خصوصا” در قوسها،محل پیاده روها جاده های دارای چند خط ترافیکی کاربرد گسترده ای دارند.چشم گربه ای ها با بازتابش نور چراغ های خودرو در شب روئیت شده و راننده را در مسیر ایمن هدایت می کنند

زهکشی و درواسیون:

نفوذ آب به لایه های زیر سازی موجب تخریب راه می شود.بنابراین همواره تلاش می شود تا از نفوذ آبهای سطحی به زیرسازی جلوگیری شود برای تحقق این امر روشهای مختلفی وجود دارد که به کمک آنها آب از لایه دفع یا از نزدیک شدن آبهای جاری به راه جلوگیری می کنند زهکشی و درواسیون از جمله این روشهاست

آسفالت رود میکس:

از اختلاط مصالح سنگی با قیر مایع در سطح آماده شده را بدون گرم کردن مصالح سنگی ساخته می شود از مزایای این نوع مخلوط استفاده از مصالح سنگی در کنار راه ریسه یا در نزدیکی های انبار شده می باشد مصالح سنگی آسفالت مخلوط باید از سنگ یا شن شکسته یا شن و ماسه رودخانه ای و یا مخلوطی از آن دو تهیه شده باشد این مصالح بایستی سخت،مقاوم و تمیز باشند که بوسیله مخلوط کننده ای نظیر گریدر و یا لودر و یا هر وسیله مناسب دیگر در کنار راه تهیه می شود

آسفالت گرم:

عبارت است از مخلوط های مصالح سنگی با قیر خالص که در کارخانه آسفالت با درجه حرارت معین طبق مشخصات تهیه و با توجه به فاصله حمل مشخص که مجاز می باشد آماده شده و بوسیله فینیشر بر روی سطح راه پخش و کوبیده می شود

سیل کلت:

به نوعی آسفالت حفاظتی با ضخامت کم اطلاق می شود که به منظور بهبود راه آسفالته(اعم از آسفالت گرم یا آسفالت سطحی یا انواع دیگر است)و نیز غیر قابل نفوذ نمودن آن در مقابل نزولات جوی نظیر برف و باران و غیره به کار برده می شود .سیک کت شامل پخش یک لایه قیر مخلوط با امولسیون قیر توام با مصالح و با بدون پخش مصالح می باشد.

بتن سیل کت

دیگر اصطلاحات راهسازی کارگاهی

در ادامه به توضیح برخی اصطلاحات راهسازی که در کارگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند خواهیم پرداخت.

بانکت: ایجاد پله در کف خاکریزهای ناهموار

دراواسیون: بازگشایی مسیر جریان آب در ورودی یا خروجی یک پل

تنقیه: تمیز کردن و باز کردن و برداشتن گل و لای از پل موجود

ژوئن: درز انبساط

دور (با تلفظ dever): شیب عرضی راه

بیه: زاویه انحراف آکس یک پل نسبت به عمود بر جاده

بستر روسازی (سابگرید): به سطح زیر روسازی راه می گویند. (روسازی شامل ساب بیس + بیس + آسفالت است)

راکفیل (سنگریزی): خاکریزی ای که حداقل بیش از ۳۰% مخلوط سنگی با دانه های بزرگتر از ۶ اینچ داشته و می توان در لایه های ۳۰ تا ۶۰ cm استفاده کرد (ضخامت خاکریز معمولی حداکثر ۱۵ cm است). طبق نشریه ۱۰۱ تا ۱ متر مانده به سابگردید (بستر روسازی) می توان از راکفیل استفاده کرد.

وی اس اس (VSS): آزمایش سنجش ظرفیت باربری راکفیل. (در راکفیل به خاطر وجود دانه های سنگی امکان استفاده از آزمایش تراکم -کمپکشن – وجود ندارد به همین خاطر از این آزمایش استفاده می کنند)

آور سایز: خارج از رنج بودن (بزرگتر بودن) اندازه مصالح سنگی در منحنی دانه بندی.

پاکت: جام بیل مکانیکی یا لودر

پیکور: چکش هیدرولیکی (پیکور به‌جای پاکت بیل مکانیکی نصب می‌شود)

کوله: دیوار پل

باربکان: لوله هایی که جهت زه کشی آب در کوله و دستک پلها ( یا هر جای دیگه) مورد استفاده قرار می گیرند (در هنگام بتن ریزی نصب می‌شوند)

استرپینگ: برداشت خاک‌های نباتی (راهسازی)

واریانت: تغییر نقشه مسیر راه به علل مختلف (راهسازی)

برم: ایجاد پله در ترانشه هایی که معمولا از ۸ متر بیشتر باشند برای جلوگیری از افتادن سنگ در مسیر راه و همچنین پایداری بیشتر شیب خاکبرداری (معمولابه عرض ۳ متر)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.