الزامات گزارش نویسی در ارائه خدمات مهندسی نظارت ساختمان

طبق قوانین شهرداری و نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، وظیفه کنترل عملیات اجرایی با مجموعه مقررات ملی ساختمان ،پروانه ساخت و نقشه های اجرایی برعهده مهندسان ناظر است.از طرفی مشکلات ونقایص متعدد در فرآیندهای ساخت وساز شهری و آمار بالای حوادث ناشی از کار در این حوزه ،نظارت ساختمان های شهری رابه حرفه ایی پر مخاطره تبدیل کرده است .در ادامه به تفصیل برخی از نکات را بیان می کنیم .

۱-مقدمه

۲-ارائه و ثبت به موقع گزارشات مرحله‌ای توسط شخص مهندس ناظر

۳-اعلام خلاف در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی و یا فنی در کارگاه 

۵-تهیه گزارشات مرحله‌ای با نگاهی به امروز (زمان ساخت) و آینده (دوران بهره‌برداری)

۶-اشاره به عدم حضور مجری ذیصلاح در هر یک از گزارشات مرحله‌ای

۷-حداقل تعداد گزارشات مرحله ای

۸-گزارش شروع به کار عملیات ساختمانی

۹-بازدید از ملک و کنترل تجهیز کارگاه قبل از تائید فرم شروع به کار

۱۰-ثبت فرم شروع به کار عملیات ساختمانی توسط ناظر

۱۱-لزوم کنترل نقشه‌های مصوب قبل از تائید فرم شروع به کار

۱۲-اخذ تعهدنامه رعایت موارد ایمنی از مالک قبل از تائید فرم شروع به کار

۱۳-تخریب و گودبرداری پروژه [توسط مالک و بدون اطلاع رسانی به ناظر] قبل از تائید فرم شروع به کار

۱۴-بررسی بیمه‌نامه‌های ساختمانی لازم قبل از تائید فرم شروع به کار

۱۵-بازدید از پلاک‌های مجاور قبل از تائید فرم شروع به کار

۱۸-بررسی پلاک‌های مجاور از نظر ایستایی ذاتی قبل از تائید فرم شروع به کار

۲۰-بررسی وجود زیرزمین، قنات، چاه‌های فاضلاب یا آب انبار در ملک قبل از تائید فرم شروع به کار

۲۱-اخذ رضایت نامه پلاکهای مجاور در صورت گودبرداری به روش نیلینگ و انکراژ قبل از تائید فرم شروع به کار

۲۳-بهره‌برداری از ساختمان قبل ‌از ثبت‌گزارش اتمام‌کار

۲۴-دقت در استفاده از عبارت “توقف کار” در گزارش های مرحله ای

۲۵-معرفی جانشین ناظر در هنگام مسافرت

۲۶-اعلام عدم اجرای اسکوپ سنگها در مرحله گزارش اتمام نازک کاری

برچسب ها:
خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

      ارسال پاسخ