پروژه

مجموعه عملیات، خدمات طراحی و ساخت تمام یا قسمتی از یک طرح عمرانی است که به­ صورت واحدی مستقل یا قابل بهره­برداری، از آن طرح تفکیک می­ گردد و از نظر “ساخت” در قالب یک یا چند قرارداد به مرحله اجرا گذاشته می­ شود.

یک تلاش موقت برای خلق یک محصول یکتا که در قالب همکاری­های درون و برون سازمانی شکل می­ یرد.

عوامل: مهندسین مشاور (consultant)

در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می­ شود.

اهداف:

  1. انجام مطالعات اولیه
  2. تهیه نقشه­ های اجرایی
  3. نظارت بر اجرای کار

عوامل: مدیر طرح

شخص حقوقی است که براساس اختیارات محدود به اسناد و مدارک پیمان به­ منظور مدیریت اجرای کار از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می ­شود.

عوامل: دستگاه اجرایی

هر سازمان اعم از اداره، وزارتخانه و یا سازمان، که اعتباراتی را از طریق بودجه کل کشور برای اجرای طرح­های عمرانی دریافت و مسئولیت اجرای آنرا بر عهده دارد.

عملیات اجرائی: فعالیت­های جاری و طرح­های عمرانی دستگاه­های اجرائی که در برنامه سالانه مشخص می­گ ردد.

عوامل: کارفرما (client)

دستگاهی که به نمایندگی از دستگاه اجرایی نسبت به عقد قرارداد با مشاور و پیمانکار اقدام و تمام مراحل اجرایی را تا اتمام کار پیگیری می­ نماید.

شخص حقیقی یا حقوقی است که امضاء­کننده یک طرف پیمان بوده و اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می­ کند.

عوامل: مهندسین مشاور (consultant)

مجموعه­ ای حقیقی یا حقوقی به صورت موسسه ه­ای دولتی، تعاونی، خصوصی و یا خارجی که کار مطالعه، طراحی و نظارت یک طرح عمرانی و یا پروژه عمرانی را با عقد قرارداد از طرف دستگاه اجرایی به عهده می­ گیرد. همچنین مهندس مشاور مسئولیت تهیه جزئیات اجرایی و در صورت لزوم انجام تغییرات لازم در نقشه­ های اجرایی و ابلاغ آنها، تنظیم دستور کارها و اجرای آن، برقراری رابطه پیمانکار و کارفرما، تأیید نهایی صورت وضعیت و اعلام به کارفرما برای پرداخت، صحت کیفیت فنی مصالح به­کار رفته و در نهایت صحت انجام عملیات را بر عهده دارد.

عوامل: پیمانکار (contractor)

مجموعه حقیقی یا حقوقی که با عقد موافقت­نامه مسئولیت تهیه، حمل و نصب و اجرای یک عملیات عمرانی را به عهده می­گیرد پیمانکار نامیده می­شود.

متعهد به اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان

پیمانکار عمومی (maln contractor): برای ساخت پروژه با کارفرما قرارداد دارد و مسئولیت تکمیل کار را به عهده می­گیرد. در عین حال این اختیار را دارد که اجرای قسمت­هایی از پروژه را به پیمانکاران جزء تفویض نماید.

پیمانکار جزء (sub-cotractor): پیمانکاری در رشته و تخصص خاص می­باشد که برای یک پیمانکار عمومی کار می­ کند.

عوامل: دستگاه نظارت

مجموعه حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما جهت اعمال کنترل و نظارت بر حسن اجرای کار و تعهدات پیمانکار انتخاب و به پیمانکار معرفی می­ گردد.

  • نظارت عالیه
  • ناظر مقیم
انواع پروژه

انواع پروژه

برچسب ها:
خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

      ارسال پاسخ