بلاگروش های اجرا و ساخت

گردش کار، نحوه اجرای پروژه و ارتباط بين عوامل اجرایی

مراحل گردش کار و نحوه اجرای پروژه

۱- تشکیل پرونده: در اولین مرحله از مراحل صدور پروانه ساختمان، مالک یا شخصی که از مالک وکالت دارد برای گرفتن جواز ساختمان باید درخواست مجوز ساخت را در شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر ثبت کند. برای ثبت درخواست صدور پروانه ساختمان مالک باید اصل و تصویر سند مالکیت، اصل و تصویر کارت شناسایی معتبر مثل کارت ملی یا شناسنامه و همچنین برگه تسویه حساب عوارض نوسازی و عوارض شهرداری سال جاری و سال های پیشین را به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه داده و درخواست خود را به صورت کتبی در این مراکز ثبت کند.

۲- دستور صدور بازدید: بعد از تشکیل پرونده توسط مالک، مسئولان شهرداری سایر روال پیشبرد پرونده را بر عهده می گیرند. بنابر این مسئول شهرسازی دفتر خدمات الکترونیک جهت بازدید به مكان احداث ملک مراجعه می کند تا ابعاد ملک، عرض خیابان و بنای ساختمان و مجاورین بنا را مورد بررسی قرار دهد. این بازدید در صدور مجوز ساخت تعداد طبقه های جدید ساختمان مؤثر خواهد بود.

۳- بررسی گزارش مامور فنی و کاربری ملک: در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران طرح تفصیلی اجرا می شود یعنی قوانین ساخت و ساز در هر نقطه شهر مشخص شده است. کارشناس طرح تفصیلی کاربری ملک را در طرح جامع و تفصیلی شهر مشخص می کند. در این بررسی اگر مشخص شود که ملک در طرحی از طرح های شهرداری قرار دارد این موضوع با دقت بیشتری بررسی شده تا مشخص شود که ساخت و ساز بنا با پروژه هاي عمرانی منطقه تداخل دارد یا خیر. اگر تداخلی مشاهده شد باید مشخص شود که میزان تراکم آن به چه میزان بوده و سپس اصلاحات آن انجام شود.

۴- دستور نقشه: بعد از انجام مراحل فوق توسط کارشناس شهرسازی دستور تهیه نقشه به مالک صادر می شود. در دستور نقشه اطلاعاتی مانند ابعاد باقی مانده ملک پس از اصلاحات موردنظر شهرداری، مساحت زمین بعد از اصلاحات، تعداد طبقات و سطح اشغال شده توسط هر طبقه ذکر می شود. بر این اساس حجم ساختمان یعنی تعداد طبقات و سطح آشغال هر طبقه بر طبق پهنه ای که ملک در آن واقع شده است و همچنین متراژ سند (نه متراژ موجودی زمین) و عرض گذر تعیین می شود. در مرحله بعد دستور نقشه به مهندس معمار ارجاع داده می شود.

۵- طراحی نقشه: در این مرحله بر اساس ضوابط شهرداری و دستور نقشه صادر شده، نقشه معماری برای ملک طراحی می شود. طراحی نقشه معماری از مهم ترین مراحل صدور پروانه ساختمان است. زیرا حداکثر توانایی طرح به لحاظ متراژ، تعداد پارکینگ و کیفیت فضاها در آن ارائه می شود. بعد از طراحی نقشه معماری باید به شهرداری یا دفاتر خدمات شهری ارسال شده تا بررسی شود. اگر نقشه معماری نیاز به اصلاح داشته باشد دفتر مهندسی ملزم به اصلاح نقشه بوده و پس از اصلاح مجددا نقشه به دفاتر خدمات مهندسی ارجاع داده می شود تا تاییدیه نقشه دریافت شود.

۶- پرداخت عوارض شهرداری : بعد از نهایی شدن نقشه معماری و رفع ایرادات عنوان شده از سوی دفاتر خدمات شهری، عوارض نوسازی و همچنین عوارض شهرداری بر اساس متراژهای موجود در هر طبقه و نوع کاربری ساختمان توسط واحد صدور پروانه ساختمان محاسبه و تعیین می شود.

۷- تکمیل و تایید بخش طراحی معماری در دفترچه اطلاعات ساختمان و ارسال این دفترچه به همراه یک سری از نقشه های معماری به سازمان نظام مهندسی استان.

۸- کنترل نقشه ها توسط سازمان استان بر اساس مقررات ملی ساختمان و اعلام رسمی و مکتوب موارد خلاف مقررات به مهندس معمار و اخذ اصلاحیه وی و در غیر این صورت، تایید نقشه معماری و دفترچه اطلاعات ساختمان توسط سازمان استان.

۹- مراجعه صاحب کار یا نماینده قانونی وی به مهندس مجری ذیصلاح و انعقاد قرارداد اجرا با وی.

۱۰- تحویل یک نسخه از قرارداد اجرا به سازمان استان توسط مجری و یک نسخه به مرجع رسمی ساختمان توسط صاحب کار یا نماینده قانونی وی.

11- مالک باید به دفاتر خدمات شهری مراجعه کرده و فرم درخواست تعیین ناظر یا ناظرین را تکمیل کند. سپس باید منتظر تماس و معرفی ناظر یا ناظرین از سوی دفاتر خدمات و سازمان استان بماند. بعد از تعیین ایشان، بین مالک و ناظر یا ناظرین قراردادی بسته می شود.

۱۲- در اثنای این مدت، تهیه نقشه های سازه ای و تأسیسات ملک توسط مهندسین محاسب مربوطه انجام می شود و برای کنترل نقشه ها و محاسبات به سازمان استان معرفی می گردند. کنترل نقشه ها توسط سازمان استان بر اساس مقررات ملی ساختمان و اعلام رسمی و مکتوب موارد خلاف مقررات به مهندسین مربوطه و اخذ اصلاحیه ایشان و در غیر این صورت، تایید نقشه های سازه و تأسیسات و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان توسط سازمان استان.

۱۳- کنترل صلاحیت و ظرفیت مهندس مجری توسط سازمان استان به عمل آمده و ضمن تحويل دفترچه اطلاعات ساختمان به مهندس مجری، به صورت رسمی و مکتوب به مرجع رسمی ساختمان و مهندس یا مهندسین ناظر معرفی می گردد.

۱۴- چاپ پروانه: بعد از تاییدیه نقشه های چهار رشته و پروسه اخذ تاییدیه های دفتر خدمات الکترونیک و تاییدیه طرح تفصیلی بر و کف، به تاییدیه رئیس صدور پروانه ساختمان، معاون شهرسازی و معماری و در نهایت، تاییدیه شهردار نیاز است که تمام این تاییدیه ها به صورت سیستمی انجام و در نتیجه پروانه ساختمان چاپ می شود و رونوشت آن به صورت سیستمی در اختیار ناظرین و مجری قرار داده می شود.

مراحل انجام پروژه ساختمانی

۱۵- رونوشت نقشه ها و جواز توسط مجری در اختیار سازمان استان قرار می گیرد.

۱۶- مجری پس از بررسی کامل نقشه ها و مشخصات فنی، در صورت رؤیت هرگونه خلاف مقررات، مجددا روال اخذ اصلاحیه مهندسین مربوطه و اعلام موضوع به مرجع رسمی ساختمان و سازمان استان را انجام می دهد.

۱۷- مجری بلافاصله اقدام به اخذ بیمه های مسئولیت و تضمین کیفیت ساختمان می نماید.

۱۸- مجری بلافاصله اقدام به تهیه برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی عملیات اجرایی می نماید.

۱۹- مجری بر اساس مقررات ملی ساختمان، اقدام به اجرای عملیات اجرایی نموده و مراتب را به صورت ریز، در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد و تاییدیه های مربوط به ناظرین را اخذ می نماید.

۲۰- در صورت وجود موارد خلاف مقررات، اعلام امر توسط مهندس یا مهندسین ناظر به مهندس مجری و انجام اصلاحات توسط مهندس مجری و در صورت اختلاف نظر، مراجعه به گردش کار داوری سازمان استان.

۲۱- در خاتمه قرارداد اجرا، تأیید دفترچه اطلاعات ساختمان توسط مجری و تحویل آن به سازمان استان.

۲۲- تهيه و تحویل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از طرف سازمان استان به مهندس مجری.

۲۳- تکمیل و تحویل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط مجری و طراح ها و ناظرین ساختمان.

۲۴- مجری نقشه های ازبیلت (چون ساخت) را تهیه نموده و پس از اخذ تأییدیه ناظرین ساختمان، به مرجع رسمی ساختمان تحویل می نماید.

۲۵- صدور گواهی پایان کار ساختمان توسط مرجع رسمی ساختمان.

۲۶- تحویل گواهی پایان کار و نقشه های ازبیلت ساختمان به صاحب کار یا نماینده قانونی وی.

۲۷- مراجعه به سازمان استان برای تهیه نقشه تفکیکی و اداره ثبت جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی ساختمان و تهیه اسناد مالکیت تک برگی واحدهای ساختمان.

به این مطلب امتیاز دهید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا