سازه نگهبان

0

سازه نگهبان:

ابتدا چاه هایی اطراف دیوار همسایه به عمق ۳ متر اضافه تر از ارتفاع خاکبرداری می زنیم و داخل چاه ها میلگرد قرار می دهیم، تا بتوان ستون های آهنی را جوش داد، بعد از بالای ستون یک ستون اریب جوش داده و یک خرپا را تشکیل می دهیم و در پایین به صفحه ستون روی پی جوش می دهیم. این چاه ها و خرپاها را در جایی که صفحه ستون ها نیست می زنیم. قسمت اریب تا بتن ریزی مانده و بعداز اجرای بتن ریزی بقیه آن بریده می شود.

سازه نگهبان و انواع آن:

در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشند. این کار ممکن است به منظور احداث زیرزمین، کانال، منبع آب و …. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن و نیز سربارهای احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می تواند شامل خاک بالاتر از تراز افقی در لبه ی گود ساختمان های مجاور و یا بارهای ناشی از بهره برداری از معابر و …. باشند.

به منظور جلوگیری از ریزش خاک و تبعات منفی ناشی از این خاک برداری سازه های موقتی را برای مهار خاک اجرا می کنند که به آن سازه نگهبان گویند.

اهداف اصلی ایمن سازی جداره گود با سازه نگهبان:

عبارتند از:

  1. حفظ جان انسان های داخل و خارج گود
  2. حفظ اموال خارج و داخل گود
  3. فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار

سازه نگهبان موقت را با توجه به نوع خاک، ارتفاع گود و فشار ناشی از ساختمان های مجاور می توان به شکل ها و روش هایی مانند: مهارسازی، دوخت پشت دیواره ی دیافراگمی، مهار متقابل، اجرای شمع، سپرکوبی و ساخت خرپا اجرا نمود.

نکات ایمنی در خصوص گودبرداری:

گودبرداری معمولاً شب انجام می شود و بایستی برای روشنایی تدبیر کنید. نصب نور افکن الزامی است. دیواره های همسایه حین تخریب یاگودبرداری بایستی دائماً بررسی شود. (شیشه ها ترک می خورد، لولاهای در نشست می کند.) پس وجود روشنایی پروژکتور الزامی است و قبل از گودبرداری بایستی نورافکن ها نصب شوند.

موضوع دیگر هماهنگی با همسایه ها می باشد. مثل صدای ناهنجارو ترک داخل ساختمان و …. که با ادبیات خاص خودش بایستی گفته شود.

آرماتور در محیط کارگاه نباید باشد که باعث سوراخ شدن چرخ لودر می شود.

برای هر گودی لودر خاص خودش انتخاب می گردد. لودر بزرگ در کارگاه لرزش فراوانی دارد.

برای گودبرداری بایستی دقت شود که اگر خاک مرطوب باشد حتماً مواظب باشیم و احتیاط شود که آب شهری نشستی دارد یا نه. حتی یک باغچه منزل همسایه باشد.

اگر گود برداری در مناطق زیر انجام می گردد، جداً احتیاط گردد:

  • منطقه یوسف آباد، امیر آباد: خاک دستی زیاد دارد.
  • خیابان پیروزی، نیروی هوایی جنوبی: خاک بسیار سست و مرطوب دارد.
  • مناطق پونک: رانش خاک دارد
  • مناطق مرکزی تهران: مشکل قنات و سرداب داریم، مانند میدان قزوین و …
  • در مجیدیه و سبلان شمالی: خاک ماسه ای و ریزشی است.
  • یافت آباد: یخچال ها با خاک دستی پرشده است.
  • میرداماد: در برخی مناطق میرداماد خاک مشکل دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.