ساخت بتن طبیعی قابل ترمیم

0

فیلم های مستند

بتن طبیعی با قابلیت ترمیم، در هلند ساخته شده است، این بتن که بیوبتن نام دارد با استفاده از باکتری به نام باسیلوس می‌تواند خود را ترمیم کند. این باکتری که از کلسیم لاکتات اضافه شده به این بتن تغذیه می‌کند، می‌تواند تا دویست سال بعد از ساخت در بتن به صورت فعال در آن باقی بماند. در صورت ایجاد شکاف در بیوبتن با ریختن آب روی شکاف باکتری باسیلوس، ظرف مدت سه هفته دوباره بتن را ترمیم می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.