مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان؛ مصالح و فرآورده های ساختمانی

0

در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ، ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و همچنین روش های آزمایش آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصات و روش‌های ارائه شده در مبحث ۵  منطبق بر استانداردهای ملی ایران است و در مواردی که استانداردی در این خصوص در ایران موجود نباشد، این آزمایشات با استانداردهای معتبر بین المللی مطابقت داده شده است.

در مبحث ۵ هر یک از مصالح و مواد در ۶ تقسیم بندی کلی معرفی شده است:

 • تعریف

 • دسته بندی

 • استانداردها شامل ویژگی، آزمایشات استاندارد

 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 • سازگاری

 • بسته بندی، حمل و نگهداری

 

توجه به اهمیت و مصرف فوق العاده بتن و عدم پرداخت به این ماده پر مصرف و اجزاء تشکیل دهنده آن در ویرایش های قبلی، موارد زیر در این ویرایش از مبحث ۵ مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورد توجه قرار گرفته است.

 • خواص و ویژگی‌های سنگدانه‌های مصرفی در بتن،

 • سیمان های مختلف و الزامات فیزیکی، شیمایی و مکانیکی آن ها

 • سیمان های آمیخته پوزولانی،

 • خواص لازم برای آب بتن،

 • مواد افزودنی شیمیایی بتن،

 • انواع بتن ها نظیر بتن های توانمند،سبک، پلیمری، الیافی، خود تراکم به همراه استانداردهای مربوطه

 

فهرست مطالب به شرح زیر است:

کلیات

هدف و دامنه کاربرد، دسته‌بندی مصالح، ستانداردها  ، ویژگی‌ها و مشخصات فنی  ، تأیید کیفیت، مطابقت با استاندارد، استفاده مجدد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی نوین، انبار کردن، ساخت و تولید در کارگاه، الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح ساختمانی

 

سیمان هیدرولیکی
تعریف، دسته‌بندی،استاندارد‌ها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

آهک و فرآورده‌های آن
آهک ساختمانی، فرآورده‌های آهکی، استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

گچ و فرآورده‌های آن
تعریف
دسته‌بندی، استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

 ملات‌‌های ساختمانی
تعریف، دسته‌بندی، استاندارد‌ها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

 سنگ‌های ساختمانی
تعریف، دسته‌بندی، استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی، سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

 سنگدانه‌ها
تعریف ، دسته‌بندی، استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

 کاشی سرامیکی
تعریف، دسته‌بندی، استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

  فرآورده‌های سفالی و آجرها
تعریف، دسته‌بندی، استاندارد‌ها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

   فرآورده‌های سیمانی
تعریف، دسته‌بندی، استاندارد‌ها،  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی،
سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

   قیر و قطران
تعریف ،  دسته‌بندی ، استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری،
بسته بندی، حمل و نگهداری

  عایق‌های رطوبتی
تعریف، دسته بندی، استاندارد‌ها،  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سته بندی، حمل و نگهداری

  عایق‌های حرارتی
تعریف، دسته‌بندی، استاندارد‌ها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری ،   بسته‌بندی، حمل و نگهداری

  شیشه
تعریف،  دسته‌بندی، استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

یراق آلات ساختمانی
تعریف،  دسته بندی،  استاندارد‌ها،  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی،  بسته بندی، حمل و نگهداری

 رنگ و پوشش‌های ساختمانی
تعریف،  دسته‌بندی، استانداردها،  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی ،   سازگاری،  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

پلیمرهای ساختمانی
تعریف، دسته‌بندی، استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی، سازگاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری

چوب و فرآورده‌های آن
تعریف، دسته‌بندی، استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری،  بسته‌بندی، حمل و نقل و نگهداری

 آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
تعریف،  دسته‌بندی،  استانداردها،  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی،  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

فلزات غیرآهنی
تعریف،  دسته‌بندی،  استانداردها،  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

 نانو مواد
تعریف، دسته‌بندی،  استانداردها، ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی،  سازگاری،   بسته‌بندی، حمل و نگهداری

 

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ویرایش چهارم سال ۱۳۹۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.