مبحث اول مقررات ملی ساختمان، تعاریف

0

مبحث اول مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به منظور آشنایی اولیه مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با الزامات، عناوین و بخشی از محتوی مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین آشنایی با بعضی از تعاریف و اصطلاحات عمومی که در مباحث مذکور مورد استفاده قرار گرفته است، تدوین شده است. مبحث اول مقررات ملی ساختمان در حقیقت راهنمای استفاده از دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان است. با مطالعه این مبحث، مهندسان آشنایی کلی با مباحث مقررات ملی پیدا خواهند کرد.

مبحث اول مقررات ملی ساختمان شامل دو بخش است. در بخش اول به کلیات مباحث مقررات ملی ساختمان و دامنه کاربرد آن ها پرداخته و در بخش دوم برخی اصلاحات و تعاریفی که به طور عموم در مباحث مطرح می شود، ارائه گردیده است. سرفصل های بخش اول به شرح زیر می باشد:

 ۱-۱-۱ مبحث اول: تعاریف
۱-۱-۲ مبحث دوم: نظامات اداری 
۱-۱-۳ مبحث سوم: حفاظات ساختمان در برابر حریق
۱-۱-۴ مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان   
۱-۱-۵ مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
۱-۱-۶ مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان
۱-۱-۷ مبحث هفتم: پی و پی سازی
۱-۱-۸ مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
۱-۱-۹ مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه
۱-۱-۱۰ مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی 
۱-۱-۱۱ مبحث یازدهم: صنعتی سازی ساختمان
۱-۱-۱۲ مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
۱-۱-۱۳ بحث سیزدهم: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها
۱-۱-۱۴ مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی 
۱-۱-۱۵ مبحث پانزدهم: آسانسورها و پله‌های برقی   
۱-۱-۱۶ مبحث شانزدهم: تأسیسات بهداشتی 
۱-۱-۱۷ مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی
۱-۱-۱۸ مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا 
۱-۱-۱۹ مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی
۱-۱-۲۰ مبحث بیستم: علائم و تابلوها  
۱-۱-۲۱ مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.