مدیریت منابع انسانی پروژه

مدیریت منابع انسانی پروژه شامل فرایندهایی جهت دست یابی به اثربخش ترین کاربری از افراد درگیر در پروژه می باشد . این مدیریت شامل تمام ذی نفعان پروژه، سرمایه گذاران، مشتریان، شرکا، دست اندرکاران حقیقی و سایرین می باشد. مهم ترین مسئله در جنبه پروژه ای منابع انسانی، این است که نقش ها و مسئولیت ها مشخص و مستند باشند. برای هر پروژه باید نقش  هایی طراحی کرد و این نقش ها را به افراد اختصاص داد. فرایندهای مدیریت منابع انسانی شامل برنامه مدیریت منابع انسانی در گروه برنامه ریزی، گردآوری تیم پروژه، بهبود تیم پروژه، مدیریت تیم پروژه در گروه اجرایی می باشد.

ماهیت و تعداد ذی نفعان پروژه اغلب در هر مرحله از چرخه ی حیاتش، تغییر خواهند کرد. در نتیجه، تکنیک هایی که در یک مرحله اثربخش هستند ممکن است در مرحله ای دیگر اثربخش نباشند. تیم مدیریت پروژه باید مراقب باشد که تکنیک هایی را به کار گیرد که برای نیازهای جاری پروژه مناسب هستند.

وظیفه اصلی برنامه مدیریت منابع انسانی، تعیین شیوه برنامه­ ریزی، نظارت و کنترل منابع انسانی است. علاوه بر نقش ها و مسئولیت­ها منابع انسانی، برنامه مدیریت کارکنان را نیز شامل می­شود. این برنامه چگونگی انجام استخدام و تعدیل نیرو و اینکه چه نظامی بر تشخیص و تشویق عملکردهای مناسب حکم فرما خواهد بود را مشخص می­کند.

ورودی برنامه مدیریت منابع انسانی:

برنامه مدیریت پروژه
منابع مورد نیاز فعالیت
عوامل محیطی شرکت
دارایی های فرآیند سازمانی

ابزارهای و تکنیک های برنامه مدیریت منابع انسانی:

۱-نمودار سازمانی و شرح موقعیت: نمودار سازمانی عبارت است از هرگونه نمایش تصویری از روابط گزارش­دهی پروژه که بسته به نیازهای پروژه می­تواند رسمی یا غیررسمی، بسیار مفصل یا کاملا مختصر باشد.

۲-شبکه­ سازی

۳- تئوری سازمانی: یک پیکره­ی کلان ادبیات وجود دارد که روشی را که سازمان می­تواند و می­ بایست ساختار یابد، تشریح می­کند . تیم مدیریت پروژه می­بایست با موضوع تئوری سازمانی به طور عمومی آشنا گردند تا بتوانند به نحو بهتری پاسخ­گوی الزامات پروژه باشند.
۴- خبرگان
۵- جلسات

خروجی برنامه مدیریت منابع انسانی:

برنامه مدیریت منابع انسانی: برنامه­ ی مدیریت منابع انسانی تشریح می­کند که چه زمانی و چگونه منابع انسانی در تیم پروژه به کار گرفته می­شوند و یا از پروژه کنار گذاشته خواهند شد. برنامه ­ی تامین نیروی انسانی بسته به نیازهای پروژه می­تواند رسمی یا غیررسمی، بسیار مفصل یا کاملا مختصر باشد. این برنامه جزء برنامه ­ی کلی پروژه محسوب می­شود.

برچسب ها:
خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

      ارسال پاسخ