چگونه می توان موفقیت و کارآیی ابتکار در برندسازی مکان را سنجید؟

0

چگونگی سنجش اثربخشی و موفقیت ابتکار در برندسازی مکان ، سؤالی است که اغلب توسط مسئولین توسعه برند تجاری شهر ، بازاریابی مقصد یا توسعه اقتصادی پرسیده می شود. در این مطلب به بررسی موفقیت و کارآیی ابتکار در برندسازی مکان می پردازیم.

در برندسازی مکان چگونه میتوان اثربخشی و موفقیت ابتکار را سنجید، سؤالی است که اغلب توسط مسئولین توسعه برند تجاری شهر ، بازاریابی مقصد یا توسعه اقتصادی پرسیده می شود. پاسخ های ارائه شده در این صفحه به ویژه برای افرادی که در بخش مدیریت دولتی هستند، بودجه بندی نیاز به پاسخگویی و توانایی ارزیابی بازده در سرمایه گذاری دارد.

جملاتی پیرامون برندینگ سازی مکان

از آنجا که اصطلاح برندسازی در انواع متن ها و رشته ها مورد استفاده قرار می گیرد ، برخی از توضیحات قابل مشاهده است. یکی از تعاریف مورد علاقه ما در مورد برند تجاری ناشی از بازاریابی کارآزموده آمریکایی و توسعه اقتصادی اد بورگارد است. او مارک تجاری را به عنوان مدیریت فعال در هویت یک مکان و “وضعیت آینده” توصیف می کند ، که به یک برنامه استراتژی (اد پیشنهاد ۱۰ سال) در مورد انتخاب هایی مانند ایجاد دارایی ، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و همچنین اصلاح سیاست های عمومی نیاز دارد.

در اصل ، برندینگ سازی مکان از فضای داخلی به بیرون ساخته می شوند ، همانطور که بیل بیکر مستقر در اورگان می گوید که باید فراتر از منشا و طراحی توجه شود. مالکوم آلن از مشاوره بلوم در لندن، “رویکردهای سطحی برای قرار دادن مارک تجاری (آرم و خطوط برچسب و کمپین های تبلیغاتی) استفاده کرده است و ماهیت اساسی و قوی یک استراتژی ، به روشی حرفه ای اجرا شده است.

” به طور خلاصه ، برندسازی مکان معاصر فراتر از بازاریابی است، روابط عمومی یا تبلیغاتی که می خواهد ایجاد کند ، در این امر به دنبال ایجاد هویتهای ارتباطی است. این یک کار چالش برانگیز است ، که نیاز به رویکردهای صحیح و راههای سنجش موفقیت دارد. چند ایده زیر، در مورد چگونگی دستیابی به حالت دوم و چالشهای اصلی در تعیین اثربخشی ابتکارات برندسازی مکان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.