ضوابط فنی لازم برای پلاستوفوم های سقفی در برابر حریق

0

مقالات اصول و ضوابط طراحی

ضوابط فنی لازم برای پلاستوفوم های سقفی در برابر حریق

رعایت ضوابط فنی لازم برای پلاستوفوم های سقفی جهت حفاظت در برابر حریق بسیار ضروری می باشد. فوم هایی با چگالی مصوب و استاندارد مندرج در نقشه ها باید مورد استفاده قرار گیرند.

  1. استفاده از فوم های سقفی سریع الاشتعال مجاز نمی باشد. فوم ها می بایست دارای چگالی بالا و از جنس “خود خاموش شو” باشند.
  2. استفاده از فوم ها با چگالی مصوب مندرج در نقشه ها توصیه می گردد. (حدود ۱۳ تا ۱۴ کیلوگرم بر متر مکعب)
  3. با توجه به وجود فوم، استفاده از سقف کاذب مجزا و پوشش گچی به ضخامت حداقل ۱٫۵ سانتی متر با فاصله از دیافراگم بلوک ها الزامی است.
  4. اکیپ های کارگری می بایست از ایجاد هر نوع شعله یا استعمال دخانیات در نزدیکی فضاهای نگهداری پلاستوفوم ها خودداری نمایند.
  5. محل نگهداری و دپوی فوم ها می بایست از فضاهای ورودی و خروجی اضطراری فاصله داشته باشد.
  6. انبار کردن بلوک ها می بایست از مواد قابل اشتعال و از محل جوشکاری و برشکاری دور باشد.
  7. دیوارهای اصلی جدا کننده بین واحدهای مستقل طبقات و دیوار جدا کننده فضای باکس راه پله از واحدها می بایست دارای مقاومت کافی در برابر حریق باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.