هوش هیجانی در صنعت ساخت

افلاطون معتقد بود که هیجان و احساسات عقل را مختل می کنند . اما این دیدگاه سنتی سوال هایی را ایجاد میکند که آیا احساسات ما را از مسیر درست منحرف میکنند؟ آیا فقط عقل موفقیت را رقم می زند؟ پس چرا عواطف و احساسات در درون ما وجود دارند؟ چرا افراد در محیط هایی با روابط و قوانین عقلانی و منطقی، احساس رضایت نمی کنند؟ در مقابل این دیدگاه سنتی و تفکر در رابطه با پاسخ به این سوالات ارسطو بیان می کندکه”عصبانی شدن آسان است و همه می توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در برابر شخص مناسب،به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب، و به روش مناسب آسان نیست”.این جمله در مفهوم همان تعریف هوش هیجانی است. ارسطو در مقابل دنیای عقل و شناخت، از احساسات صحبت می کندو آن را مفید می پندارد .
با توجه به تعاریف هیجان، می توان آن را جهت کسب مزایایش شناخت و در زندگی به کار برد. هوش  در کنار هیجان به عنوان ابزار توانمند سازی هیجان است که می تواند هیجان را شناخته و راهنمای استفاده ی صحیح از آن باشد. درواقع هوش منطقی به ما می گوید چه کاری می توانیم انجام دهیم در حالی که هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از هوش منطقی در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم. به عبارت دیگر هوش هیجانی توانایی برای تحریک کردن و بر انگیختن افراد دیگر یا آگاه کردن آنها، یک مهارت مهم فردی است که بعنوان ابزاری برای نفوذ در جامعه یا ایجاد ارتباط می باشد

برچسب ها:
خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

      ارسال پاسخ