نکات اجرایی ساختمان

0

مقالات روش های اجرا و ساخت

نکات اجرایی ساختمان :

 

۱/دیوارهای باربر باید در یک راستای قائم تا پی ادامه داشته باشند.
۲/ساخت شالوده شیبدار به هیچ وجه مجاز نیست.
۳/عرض کرسی چینی باید حداقل ۱۰ سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد.
۴/درصد افت وزنی آجر نباید بیش از ۳٪ باشد.
۵/قطر اسمی میلگرد، معادل قطر دایره هم مساحت با سطح میلگرد بر حسب میلیمتر است.
۶/صاحب کار نمی تواند ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی خود باشد.
۷/حداقل مقاومت سنگها برای کارهای بنایی باربر باید ۱۵ مگاپاسکال باشد.
۸/در دمای کمتر از ۵ درجه سلسیوس بنایی با سنگ مجاز نیست.
۹/ضریب نرم شدن سنگ در آب، در مورد سنگهای باربر و نما باید حداقل ۷۰ درصد باشد .
۱۰/بتن سبک عبارت است از بتنی که وزن مخصوص آن به طور محسوسی کمتر از وزن مخصوص بتنی است که با سنگدانه های طبیعی یا شکسته ساخته می شود.
سبک در سه نوع طبقه بندی می شود :
بتن سبک سازه ای
بتن سبک غیر سازه ای
بتن سبک متوسط
۱۱/اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستکا انجام میگردد.
۱۲/حد فاصل بین کف پنجره تا کف اتاق را دست انداز پنجره گویند .
۱۳/ویژگی های سقفهای مجوف سبکی آن است که در این سقف ها آرماتور گذاری بصورت خرپا می باشد.
۱۴/حداقل ارتفاع سرگیر در پله ۲ متر می باشد.
۱۵/عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیت ها) در زمان ۴۸ ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد.
۱۶/زمانی که خاک زمین بسیار نرم بوده و مقاومت آن کمتر از یک کیلوگرم برسانتیمتر مربع باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.
۱۷/عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژ می گویند .
۱۸/در پی کنی های کم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب ۳۰ تا ۳۷ درصد می باشد.
۱۹/از هر رده بتن در هر روز کار، حداقل برداشت یک نمونه الزامیست.
۲۰/طول پله عبارت است از جمع کف پله های حساب شده با احتساب یک کف پله بیشتر.
۲۱/هرچه ضریب رفتار یک ساختمان بیشتر باشد آن ساختمان قابلیت جذب انرژی بیشتری را دارد.
۲۲/به نقشه‌هایی که ویژگی‌های معماری ساختمان از جمله نحوه ی استقرار کیفیت و روابط فضاها مشخصات نماهای ساختمان را نشان می‌دهد اصطلاحأ نقشه‌های فاز یک معماری می‌گویند .
۲۳/نقشه‌های فاز دو معماری، که از سوی مهندس معمار تهیه می‌شود و شامل مشخصات مصالح و جزئیات اجرایی قسمت‌های مختلف ساختمان است.
۲۴/نقشه‌های فاز دو سازه، که از سوی مهندس محاسب تهیه می‌شود ومشخصات فونداسیون ها، ستون‌ها ، تیرها و پوشش سقف‌ها را معرفی می‌کند.
۲۵/ضخامت بتن پوششی روی میلگردهای طولی کلاف قائم برابر است با ۲٫۵ سانتیمتر .
۲۶/در کارگاه های ساختمانی بناهای با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ مترمربع باید وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش نشانی فراهم گردد.
۲۷/در سطوح و لبه هایی از سازه های فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله پنج سانتیمتری از خط جوش متوقف شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.