اولین ارگ دنیا

0

پروژه های معماری

اولین ارگ دنیا

در ساحل Zadar در کرواسی ابزار موسیقی عجیبی قرار دارد که نوازنده اش کسی نیست جز امواج دریا!

این اولین ارگ دنیا هست که به وسیله دریا نواخته میشه .

لوله های این ارگ در زیر پلکان بتونی قرار گرفته. امواج با برخورد به این لوله ها و دمیدن هوا به آنها … اصوات تصادفی ولی هارمونیکی ایجاد میکنند. صدای این امواج بسته به شدت و سرعت و بزرگی آن نت های متفاوتی را ایجاد میکند.

بازدید و شنیدن صدای این ارگ دریایی از آوریل ۲۰۰۵ برای عموم ممکن شده است.

با این ارگ دریایی شهر زادار یک جاذبه توریستی جالب پیدا کرده است .در واقع جزر و مد آب و شدت باد و امواج دریا یک کنسرت موسیقی همیشگی رو به وجود آورده اند که هر زمان آهنگ متفاوتی رو مینوازه.

نوازنده ی این آهنگهای بدیع هم فقط طبیعت هست .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.