۲۴ ویژگی مدیران بهره ور

0

مقالات مدیریت پروژه و ساخت

۲۴ ویژگی مدیران بهره ور

آیا شما مدیر کارآمد و بهره‌وری هستید ؟ آیا می‌دانید مدیران بهره ور چه ویژگی‌هایی دارند؟ به ۲۵ ویژگی مدیران بهره ور که در پی می‌آید توجه کنید و هر کدام از این ویژگیها که در شما موجود می‌باشد علامت ب )تشویق می‌کند .

۱- فرهنگ سازمانی ؛ فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می‌شناسد و برای رسیدن به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می‌کند .
۲- به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی و شبکه‌ای دارد .
۳- به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارد و به ارزش های والای انسانی ارج می‌نهد .
۴- کارکنان را به کاربرد طیف‌های گوناگون دانش ( خرد ؛ معرفت )تشویق می‌کند .
۵- به هم افزایی ( سینرژی ) در فکر و عمل ؛ اعتقاد قلبی دارد .
۶- زمینه‌های اصلاح نگرش‌هامهارتهاو افزایش دانش خود و کارکنانش را فراهم می‌آورد.
۷- صلاحیت‌های حرفه‌ای و فنی دارد ( در خصوص حرفه خود ؛شانه به شانه آخرین فنون حرکت می‌کند )
۸- در پی اصلاحات است و می‌داند اصلاحات را از کجا آغاز و در کجا متوقف کند .
۹- مستمراً در پی شکوفایی استعدادهای خود و کارکنانش است .
۱۰- برای روشن ماندن موتور سازمانش ؛ همواره خود انگیخته و پرانگیزه عمل می‌کند و کارکنان را انگیزه مند می‌سازد .
۱۱-پیش قدم ؛ خود آغاز گر ؛ خود پیش برنده ؛ خود ناظر و خود ارزشیاب است و دیگران را نیز به این امر دعوت می‌کند .
۱۲- رویارویی با مشکلات را دوست دارد و می‌خواهد قابلیت‌های خود و کارکنانش را در این زمینه‌ها بیازماید.
۱۳- هدف گرا ؛ فرایند گرا ؛ پیشرفت گرا و توفیق گراست .
۱۴- چشم انداز مشارکتی دارد و افکارش را با کارکنان در میان می‌گذارد و از اندیشه‌های خوب آنان برای ارتقاء سازمان بهره می‌جوید .
۱۵- موازنه‌های معقولی بین استعدادها و انتظارات ؛ قابلیت‌ها ؛ امکانات و ……. برقرار می‌کند .
۱۶- مدیریت اختلاف را به معنای واقعی می‌شناسد و برای مشاجرات از طریق مذاکره و تعامل عمل می‌کند .
۱۷- کارها را به نحو اثر بخش واگذار می‌کند ( وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات مناسب را به طور صحیحی ؛ منطقی و به روشنی تعریف می‌کند .
۱۸- برای رفع ؛ تنگناها ؛ محدودیت‌ها ؛ خلاءها و نارسایی‌ها ؛ بی‌وقفه می‌کوشد و فرصت‌ها و تهدیدها را به خوبی می‌شناسد .
۱۹– تدابیر پیشگرانه و تصحیح کننده را به خوبی تنظیم و اعمال می‌کند .
۲۰- پیوسته بر پیشرفت کارطراحی؛ برنامه های عملیاتی ؛ بودجه‌ها و هزینه‌ها نظارت دارد و به هدایت مستمر ؛‌ نظارت مستمر وارزشیابی مستمر کلیه امور می‌پردازد .
۲۱- نوآوری و خلاقیت را در تمام سطوح کارکنان تشخیص می‌دهد و زمینه‌های پرورش و گسترش این خلاقیت‌ها را فراهم می‌آورد .
۲۲– بحران‌ها را می‌شناسد و در اوقات بحرانی ؛ با شاخص‌ها و پیچیدگی‌های معلوم و نامعلوم ؛ با قاطعیت و مهارت برخورد می‌کند .
۲۳- دربرنامه‌ریزی‌های راهبردی سازمان ؛ کارگروهی و بازخورد گرفتن از بدنه را یک اصل می‌داند .

۲۴- به فن آوری ارتباطات ( ICT) و توسعه معقول و متناسب آن در سازمان معتقد است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.