رشد ۱۰ درصدی معاملات مسکن تهران

رشد ۱۰ درصدی معاملات مسکن تهران

رشد ۱۰ درصدی معاملات مسکن تهران

در آبان ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲٫۵ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱٫۲ و ۴٫۱ درصد افزایش داشته است.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

در این گزارش آمده است: 

* در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲٫۵ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱٫۲ و ۴٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

* در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴٫۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۱ و ۷٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» می‌باشد.

در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲۴۵۹ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۲٫۲ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان‌«ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶٫۴ درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲ و ۱۴ به ترتیب با سهم ۱۱٫۶ و ۹٫۳ و ۶٫۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع ۷۲٫۹ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵،۴،۲،۱۴،۸،۱۰،۷،۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۷٫۱ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

* تحولات قیمت مسکن

در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی شهر تهران ۴۴٫۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۱ و ۷٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۹ (معادل ۱۳٫۱ درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۸ (معادل ۰٫۷ درصد) تعلق دارد.

در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۷٫۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱٫۴ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

* تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ۸ ماهه منتهی به آبان‌ماه سال ۱۳۹۵

در هشت ماهه منتهی به آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰۶٫۱ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۳٫۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

* سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ الی ۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲٫۶ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با سهم ۱۲٫۳ درصد و ۳۵ الی ۴۰ میلیون ریال با سهم ۱۰٫۸ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۱٫۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۴٫۱ میلیون ریال) معامله شده‌اند.

* توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آبان‌‌ماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵٫۲ درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴٫۴ و ۱۳٫۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۳٫۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

* توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۳٫۳ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

واحدهای دارای ارزش ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۳٫۱ و ۱۱٫۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۱٫۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

* تحولات اجاره‌بهای مسکن

در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰٫۴ و ۹٫۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸٫۴ درصد می‌باشد.

* جمع بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۱۲٫۵ هزار واحد مسکونی و ۴۴٫۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۴٫۱ و ۷٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی هشت ماه منتهی به آبان ماه سال جاری و نیز گشایش‌های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش (به ویژه تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن)، شرایط مناسبی جهت خانه‌دار شدن زوجین جوان و خانه اولی‌ها در شرایط کنونی فراهم شده است.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ نیز مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره می‌باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰٫۴ و ۹٫۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

دیدگاه شما

ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ورود به حساب کاربری

Compare items
  • Total (0)
Compare
0