نکات مفید حقوقی برای مهندسین

«جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»

۱-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

۲- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و …) دریافت پروانه الزامی است .

*ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

۳- اگر مالکی پس از چندین سال بعد از ساخت برای پایان کار مراجعه کرد، ذیل امضاء جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.

*تبصره ۷ ماده ۱۰۰-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )

۴-قبل از شروع گودبرداری، در صورتیکه املاک مجاور قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف بگیریم (کاهش تقصیر)

نکات مفید حقوقی برای مهندسین

*ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی

۵- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا محضری باشد.)

*ماده ۱۱۸ قانون مدنی

۶- بیمه کارگاهی می بایست اشخاص ثالث (همسایگان ، عابرین ، پیمانکاران جزء و…)را نیز شامل شود.

*ماده ۱۳ قانون مسوولیت مدنی

۷- تخلف مالک از مجوزهای قانونی را به شهرداری منطقه و رونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی ، اداره بازرسی کار (مهندسین موارد مربوط به ایمنی) و معاونت پیشگیری از جرم ارسال نمایید.

*تبصره ۷ ماده ۱۰۰- آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

۸- تهیه نقشه های ازبیلت به عهده مجری می باشد و برای پروژه های زیر ۸۰۰ متر در صورت لزوم و به دلیل فقدان مجری ذیصلاح بر عهده مالک می باشد.

*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

۹- مهندسین ناظر در زمان مهر و امضاء نقشه ها حتماً جمله «تایید نقشه های طراحی و محاسبات مجوز اجرا نبوده و مالک موظف است مسیر قانونی را برای پروانه یا اصلاح پروانه طی نماید » در پایین امضاء خود بنویسند.

*مصوبه شورای عالی اداری برای اصلاح پروانه ها

۱۰- چنانچه مالک یک سقف اضافه نماید و از صلاحیت ناظر خارج گردد، طی نامه ای به سازمان اعلام گردد که از صلاحیت ناظر به دلیل افزایش سقف یا زیر بنا خارج شده است و تقاضای تعیین ناظر جدید شود.

*ماده ۳۰ قانون و ماده ۳ آیین نامه اجرایی

۱۱- طبق مصوبه هیأت ۴ نفره برای پروژه های گروه « دال » استفاده از خدمات آزمایشگاه بتن و جوش الزامی است.

*مباحث نهم و دهم مقررات ملی

۱۲- مالک موظف است شروع عملیات اجرایی را کتباً به ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع رسانی به سایر ناظرین اطلاع دهد و بقیه مراحل را ناظر هماهنگ کننده می بایست به مهندسین ناظر اطلاع دهد.

*مصوبه شوراهای اداری مندرج در ظهر یا انتهای پروانه ها

۱۳- در طرح ارجاع کار چنانچه مالک شروع به کار نکند مهندسین ناظر می توانند الباقی حق الزحمه خود را ( ۱۵% در مرحله سفتکاری و ۱۵% در مرحله بهره برداری ) طبق شرایط ذیل دریافت کنند.

گروه «الف» و «ب» بعد از گذشت یکسال از زمان صدور پروانه، ۱۵%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد ازگذشت دوسال ۱۵%حق الزحمه مربوط به بهره برداری

گروه «ج» بعد ازگذشت ۱/۵ سال از زمان صدور پروانه، ۱۵%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از سه سال ۱۵%حق الزحمه مربوط به بهره برداری

گروه «د» بعد ازگذشت دو سال از زمان صدور پروانه ،۱۵% حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از گذشت چهار سال۱۵%حق الزحمه مربوط به بهره برداری

*مصوبه هیأت مدیره و هیأت ۴ نفره

۱۴- مسئولیت مهندس ناظر معمار و نقشه بردار قبل از گودبرداری شروع میشود .کنترل بر و کف پیشروی طولی و یا عرضی، درز انقطاع و تطبیق تیپ نقشه ها با زمین و ….

*مصوبه شرح خدمات گروههای مهندسی – مبحث دوم

نکات مفید حقوقی برای مهندسین

۱۵- گزارش تخلفات مالکین می بایست «به موقع» به شهرداری منطقه ارسال شود در غیر اینصورت مهندسین از طرف شهرداری به شورای انتظامی معرفی می شوند (طبق قانون)

*تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

۱۶- در صورت تعویض ناظر، ناظر جدید می بایست از مالک تقاضا کند تا مرحله ای از کار را که ناظر قبلی نظارت داشته اند به تایید و مهر و امضاء ایشان برساند به عنوان مثال چنانچه مالک یک سقف به ساختمان پنح سقف اضافه نماید ناظر قبلی در کارت نظارت می بایست تا سقف پنجم را تایید و مهر و امضا نماید.

*تبصره ۷ ماده ۱۰۰

۱۷- در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده ،ذی الحجه» در صورت بروز حادثه (فوت عوامل کارگاهی) مبلغ دیه فوت به مقدار ۱/۳ اضافه می گردد.

*قانون مجازات اسلامی

۱۸- بخشی از تبصره ۷ ماده ۱۰۰ شهرداریها : شهرداری مکلف است به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰، به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمانی شهرداری، خودداری نماید

خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

دیدگاه شما

هجده − دوازده =

ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ورود به حساب کاربری

مقایسه محصولات
  • Total (0)
Compare
0
Optimized with Swift Performance (v1.4)