دسته بندی: اصول و ضوابط طراحی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار پس‌ازاینکه آپارتمان ساخته می‌شود، مالکان باید برای اخذ سند، آپارتمان را تفکیک کنند؛ بنابراین باید به سازمان ثبت‌اسناد و املاک باید مراجعه نموده تا آنها کار را به نظام‌مهندسی ارجاع دهند و نظام‌مهندسی نقشه‌بردار عضو سازمان را برای انجام این کار مشخص کند . مبنای صدور سند ...

ادامه مطلب
ثبت نام
بازیابی رمز عبور