دسته بندی: 2017

نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل (Erbil Building) – عراق

نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل (Erbil Building) – عراق

تاریخ شروع:  پنج شنبه ۲۳ آذر ۹۶ (Thu 14 December 17)تاریخ پایان: یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ (Sun 17 December 17)محل برگزاری: عراق، اربیل، نمایشگاه بین المللی اربیلنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: ilikevents.comسایت: http://www.erbilbuilding.com ...

ادامه مطلب

نمایشگاه ساختمان سبز توکیو – ژاپن

نمایشگاه ساختمان سبز توکیو – ژاپن

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶ (Wed 13 December 17)تاریخ پایان: جمعه ۲۴ آذر ۹۶ (Fri 15 December 17)محل برگزاری:  ژاپن، توکیو، نمایشگاه بین‌المللی توکیو (Big sight)نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی:  رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: ilikevents.comسایت: ____ایمیل: ____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه تجهیزات ساختمانی (EXCON) – هند ۲۰۱۷

نمایشگاه تجهیزات ساختمانی (EXCON) – هند ۲۰۱۷

تاریخ شروع:  سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶ (Tue 12 December 17)تاریخ پایان: شنبه ۲۵ آذر ۹۶ (Sat 16 December 17)محل برگزاری: هند، بنگلور - مرکز نمایشگاه بین المللی بنگلور (BIEC)نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر ...

ادامه مطلب

نمایشگاه مصالح ساختمانی شانگهای (EDME) – چین

نمایشگاه مصالح ساختمانی شانگهای (EDME) – چین

تاریخ شروع:  دوشنبه ۱۳ آذر ۹۶ (Mon 04 December 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۵ آذر ۹۶ (Wed 06 December 17)محل برگزاری: چین، شانگهای، مرکز نمایشگاه بین‌المللی شانگهای (SNIEC)نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: ____منبع ذکر رویداد: ilikevents.comسایت: ____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه عایق بندی ساختمان شانگهای (TIM) – چین

نمایشگاه عایق بندی ساختمان شانگهای (TIM) – چین

تاریخ شروع:  دوشنبه ۱۳ آذر ۹۶ (Mon 04 December 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۵ آذر ۹۶ (Wed 06 December 17)محل برگزاری: چین، شانگهای، مرکز نمایشگاه بین‌المللی شانگهای (SNIEC)نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: ______منبع ذکر رویداد: ilikevents.comسایت: ____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه ابزارها و صنایع سبک ساختمانی آلمان (AIRTEC 2017 )

نمایشگاه ابزارها و صنایع سبک ساختمانی آلمان (AIRTEC 2017 )

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۰۸ آذر ۹۶ (Wed 29 November 17)تاریخ پایان: یکشنبه ۱۲ آذر ۹۶ (Sun 03 December 17)محل برگزاری: آلمان، مونیخنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: http://tofairs.comسایت: http://airtec.aeroایمیل: _____تلفن: _____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه صنعت ساختمان کانادا (CONSTRUCT CANADA2017)

نمایشگاه صنعت ساختمان کانادا (CONSTRUCT CANADA2017)

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۰۸ آذر ۹۶ (Wed 29 November 17)تاریخ پایان: جمعه ۱۰ آذر ۹۶ (Fri 01 December 17)محل برگزاری: آمریکای شمالی، کانادا، تورنتونوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: http://tofairs.comسایت: http://www.constructcanada.com ...

ادامه مطلب

نمایشگاه صنعت ساختمان دبی (Big 5) – امارات متحده عربی

نمایشگاه صنعت ساختمان دبی (Big 5) – امارات متحده عربی

تاریخ شروع:  یکشنبه ۰۵ آذر ۹۶ (Sun 26 November 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۸ آذر ۹۶ (Wed 29 November 17)محل برگزاری:  امارات متحده عربی، دبی، مرکز تجارت جهانی دبینوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر ...

ادامه مطلب

نمایشگاه هفته طراحی دبی – امارات متحده عربی

نمایشگاه هفته طراحی دبی – امارات متحده عربی

تاریخ شروع:  دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶ (Mon 13 November 17)تاریخ پایان: شنبه ۲۷ آبان ۹۶ (Sat 18 November 17)محل برگزاری:  امارات متحده عربی، دبی، منطقه طراحی دبینوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی:____برگزارکننده: ______منبع ذکر رویداد: https://ilikevents.comسایت: ____ایمیل: ____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه ساختمان ؛منابع انرژی ؛تهویه مطبوع فرانسه(Batimat2017)

نمایشگاه ساختمان ؛منابع انرژی ؛تهویه مطبوع فرانسه(Batimat2017)

تاریخ شروع:  دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶ (Mon 06 November 17)تاریخ پایان: جمعه ۱۹ آبان ۹۶ (Fri 10 November 17)محل برگزاری: فرانسه، پاریسنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: ____منبع ذکر رویداد: http://tofairs.comسایت: https://www.batimat.comایمیل: ____تلفن: ____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه تجهیزات و تکنیک های ساخت و ساز فرانسه (Interclima + Elec2017)

نمایشگاه تجهیزات و تکنیک های ساخت و ساز فرانسه (Interclima + Elec2017)

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶ ( Mon 06 November 17)تاریخ پایان: جمعه ۱۹ آبان ۹۶ (Fri 10 November 17)محل برگزاری: فرانسه، پاریسنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: ____منبع ذکر رویداد: http://tofairs.comسایت: https://www.interclimaelec.com/enایمیل: _____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه تجهیزات حمام فرانسه (Ideobain2017)

نمایشگاه تجهیزات حمام فرانسه (Ideobain2017)

تاریخ شروع:  دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶ (Mon 06 November 17)تاریخ پایان: جمعه ۱۹ آبان ۹۶ (Fri 10 November 17)محل برگزاری: فرانسه، پاریسنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: ____منبع ذکر رویداد: http://tofairs.comسایت: ____ایمیل: ____تلفن: ____فکس: ____

ادامه مطلب

نمایشگاه های تکنولوژی های نوین ساختمانی مسکو (HI-TECH Building) – روسیه

نمایشگاه های تکنولوژی های نوین ساختمانی مسکو (HI-TECH Building) – روسیه

تاریخ شروع:  سه شنبه ۰۹ آبان ۹۶ (Tue 31 October 17)تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۱ آبان ۹۶ (Thu 02 November 17)محل برگزاری: روسیه، مسکو، مرکز نمایشگاهی مسکو (ZAO)نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: رایگانبرگزارکننده: ______منبع ذکر رویداد: ilikevents.comسایت: ____ایمیل: ____تلفن: ...

ادامه مطلب

نمایشگاه املاک و مستغلات مادرید (SIMA Otoño 2017)

نمایشگاه املاک و مستغلات مادرید (SIMA Otoño 2017)

تاریخ شروع:  جمعه ۰۵ آبان ۹۶ (Fri 27 October 17)تاریخ پایان: یکشنبه ۰۷ آبان ۹۶ (Sun 29 October 17)محل برگزاری: اسپانیا، مادریدنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: ______منبع ذکر رویداد: http://tofairs.com/سایت: https://simaexpo.comایمیل: ____تلفن: ____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه تکنولوژی ساختمان (BuildTech Asia) – سنگاپور

نمایشگاه تکنولوژی ساختمان (BuildTech Asia) – سنگاپور

تاریخ شروع:  سه شنبه ۰۲ آبان ۹۶ (Tue 24 October 17)تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۴ آبان ۹۶ (Thu 26 October 17)محل برگزاری: سنگاپور، نمایشگاه سنگاپورنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: ______سایت: _____ایمیل:  _____تلفن: _____فکس: ...

ادامه مطلب

نمایشگاه صنعت ساختمان باکو (bakubuild)- آذربایجان

نمایشگاه صنعت ساختمان باکو (bakubuild)- آذربایجان

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶ (Wed 18 October 17)تاریخ پایان: شنبه ۲۹ مهر ۹۶ (Sat 21 October 17)محل برگزاری: جمهوری آذربایجان، باکو، مرکز نمایشگاهی باکونوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: ____منبع ذکر رویداد: ilikevents.comسایت: ______ایمیل: _____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی باکو (aqua therm)- آذربایجان

نمایشگاه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی باکو (aqua therm)- آذربایجان

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶ (Wed 18 October 17)تاریخ پایان: شنبه ۲۹ مهر ۹۶ (Sat 21 October 17)محل برگزاری: جمهوری آذربایجان، باکو، مرکز نمایشگاهی باکونوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: ilikevents.comسایت:_____ایمیل:_____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه بین المللی در و پنجره، نمای ساختمان، شیشه، آلومینیوم و تکنولوژیهای وابسته- نیجریه

نمایشگاه بین المللی در و پنجره، نمای ساختمان، شیشه، آلومینیوم و تکنولوژیهای وابسته- نیجریه

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶ (Wed 18 October 17)تاریخ پایان: جمعه ۲۸ مهر ۹۶ (Fri 20 October 17)محل برگزاری: نیجریه - لاگوس - landmark centerنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: http://www.addfair.com) http://www.landmarklagos.com ...

ادامه مطلب

نمایشگاه تخصصی ماشین آلات فلز و آلومینیوم و صنایع وابسته- نیجریه

نمایشگاه تخصصی ماشین آلات فلز و آلومینیوم و صنایع وابسته- نیجریه

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶ (Wed 18 October 17)تاریخ پایان: جمعه ۲۸ مهر ۹۶ (Fri 20 October 17)محل برگزاری: نیجریه - لاگوس - landmark centerنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: http://www.addfair.com) http://www.landmarklagos.com ...

ادامه مطلب

نمایشگاه هنر و طراحی لندن PAD- انگلستان

نمایشگاه هنر و طراحی لندن PAD- انگلستان

تاریخ شروع:  دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶ (Mon 02 October 17)تاریخ پایان: یکشنبه ۱۶ مهر ۹۶ (Sun 08 October 17)محل برگزاری: انگلستان، لندن، میدان برکلینوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: _____برگزارکننده: ______منبع ذکر رویداد: _______سایت: https://www.pad-fairs.com/londonایمیل: ______ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه آسانسور آلمان (interlift 2017)

نمایشگاه آسانسور آلمان (interlift 2017)

تاریخ شروع:  سه شنبه ۲۵ مهر ۹۶ (Tue 17 October 17)تاریخ پایان: جمعه ۲۸ مهر ۹۶ (Fri 20 October 17)محل برگزاری: آلمان، آگزبورگنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: http://tofairs.comسایت: www.interlift.deایمیل: ____تلفن: ____فکس: ...

ادامه مطلب

نمایشگاه پروژه های زیربنایی- عمان ۲۰۱۷

نمایشگاه پروژه های زیربنایی- عمان ۲۰۱۷

تاریخ شروع:  دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶ (Mon 09 October 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶ (Wed 11 October 17)محل برگزاری: عمان، مسقط - مرکز برگزاری مراسم و نمایشگاه عمان (OCEC)نوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: ______منبع ذکر ...

ادامه مطلب

نمایشگاه سیستم های هوشمند ساختمان- فرانسه ۲۰۱۷

نمایشگاه سیستم های هوشمند ساختمان- فرانسه ۲۰۱۷

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶ (Wed 04 October 17)تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۳ مهر ۹۶ (Thu 05 October 17)محل برگزاری: فرانسه، پاریسنوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _______منبع ذکر رویداد: http://tofairs.comسایت: _____ایمیل: _____تلفن: _____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه سنگ ایتالیا (marmomacc-2017)

نمایشگاه سنگ ایتالیا (marmomacc-2017)

تاریخ شروع:  دوشنبه ۰۳ مهر ۹۶ (Mon 25 September 17)تاریخ پایان: جمعه ۰۷ مهر ۹۶ (Fri 29 September 17)محل برگزاری: ایتالیا، ورونانوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: http://tofairs.comسایت: www.marmomac.comایمیل: _______تلفن: _______ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه کاشی و سرامیک ایتالیا (cersaie 2017)

نمایشگاه کاشی و سرامیک ایتالیا (cersaie 2017)

تاریخ شروع:  دوشنبه ۰۳ مهر ۹۶ (Mon 25 September 17)تاریخ پایان: جمعه ۰۷ مهر ۹۶ (Fri 29 September 17)محل برگزاری: ایتالیا، بولونیانوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: سایت نمایشگاهی( http://tofairs.com/ )سایت: www.cersaie.itایمیل: _____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه ساخت و طراحی خارجی دبی

نمایشگاه ساخت و طراحی خارجی دبی

تاریخ شروع:  دوشنبه ۰۳ مهر ۹۶ (Mon 25 September 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۵ مهر ۹۶ (Wed 27 September 17)محل برگزاری: امارات متحده عربی، دبی، مرکز تجارت جهانی دبینوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: _____منبع ذکر رویداد: darkoob.irسایت: ____ایمیل: ____ ...

ادامه مطلب

نمایشگاه آسانسور دبی (elevators & access control)

نمایشگاه آسانسور دبی (elevators & access control)

تاریخ شروع:  دوشنبه ۰۳ مهر ۹۶ (Mon 25 September 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۵ مهر ۹۶ (Wed 27 September 17)محل برگزاری: امارات متحده عربی، دبی، مرکز تجارت جهانی دبینوع نمایشگاه:  خارجی، بین المللینوع ورودی: غیر رایگانبرگزارکننده: ______منبع ذکر رویداد: https://ilikevents.comسایت: _____ ...

ادامه مطلب

ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ورود به حساب کاربری

مقایسه محصولات
  • Total (0)
Compare
0