دسته بندی: همایش ها و سمینارها

سومین همایش ملی پدافندغیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار

سومین همایش ملی پدافندغیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار

تاریخ شروع:  سه شنبه ۲۵ مهر ۹۶ (Tue 17 October 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶ (Wed 18 October 17)محل برگزاری: شیراز، دانشگاه شیرازبرگزارکننده: دانشگاه شیراز ، انجمن علمی پدافند غیرعامل ، استانداری فارسنام دبیر یا مسؤل همایش: ____ارسال مقاله: دارددریافت چکیده مقالات: ۲۰ خردادماه ۹۶ اعلام ...

ادامه مطلب

مجموعه همایش های ISPRS

مجموعه همایش های ISPRS

تاریخ شروع:  شنبه ۱۵ مهر ۹۶ (Sat 07 October 17)تاریخ پایان: سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶ (Tue 10 October 17)محل برگزاری: تهران، پردیس شماره دو دانشکده‌های فنی دانشگاه تهرانبرگزارکننده: دانشگاه تهراننام دبیر یا مسؤل همایش: ______ارسال مقاله: داردمهلت پذیرش مقالات کامل: ۲۵ اردیبهشت ۹۶مهلت پذیرش تحقیقات ...

ادامه مطلب

دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

تاریخ شروع:  سه شنبه ۲۴ مرداد ۹۶ (Tue 15 August 17)تاریخ پایان: سه شنبه ۲۴ مرداد ۹۶ (Tue 15 August 17)محل برگزاری: استان تهران، تهرانبرگزارکننده: موسسه آموزش عالی اسوهنام دبیر یا مسؤل همایش: _____ارسال مقاله: داردمهلت ارسال اصل مقالات: ۲۸ اردیبهشت ۹۶اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ خرداد ماه ۹۶ ...

ادامه مطلب

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهرسبز پایدار

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهرسبز پایدار

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ (Wed 05 July 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ (Wed 05 July 17)محل برگزاری: استان همدان، همدان، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانبرگزارکننده: -----نام دبیر یا مسؤل همایش: ----ارسال مقاله: داردآخرین مهلت ارسال متن کامل ...

ادامه مطلب

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

تاریخ شروع:  شنبه ۲۷ خرداد ۹۶ (Sat 17 June 17)تاریخ پایان: شنبه ۲۷ خرداد ۹۶ (Sat 17 June 17)محل برگزاری: استان تهران، تهران، دانشگاه تهران-مرکز همایش های پردیس منابع طبیعیبرگزارکننده: میلاد فتحینام دبیر یا مسؤل همایش:  میلاد فتحیارسال مقاله: داردآخرین مهلت ارسال مقاله: ۶ خرداد ۹۶آخرین مهلت ...

ادامه مطلب

اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه

اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۶ (Wed 10 May 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۶ (Wed 10 May 17)محل برگزاری: استان آذربایجان شرقی، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فنی و مهندسیبرگزارکننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجانارسال مقاله: داردارسال مقاله کامل : ۱۵ اسفند ۹۵اعلام ...

ادامه مطلب

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

تاریخ شروع:  یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۶ (Sun 23 April 17)تاریخ پایان: یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۶ (Sun 23 April 17)محل برگزاری: استان تهران، تهران، دانشگاه شهید بهشتیبرگزارکننده: NTAمرکز مطالعات راهبردی و پژوهشیارسال مقاله: داردآخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۵ فروردین ۹۶آخرین مهلت ثبت نام: ۲۵ فروردین ۹۶تلفن ...

ادامه مطلب

کنگره بین المللی معماری زیست بوم و توریسم

کنگره بین المللی معماری زیست بوم و توریسم

تاریخ شروع:  ۳ اردیبهشت ۹۶ (۲۳April 17)تاریخ پایان: ۳ اردیبهشت ۹۶ (۲۳April 17)محل برگزاری: تهرانبرگزارکننده: هولدینگ نقش و طرح آنابافت شهرارسال مقاله: داردآخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۵ فروردین ۹۶آخرین مهلت ثبت نام: ۲۵ فروردین ۹۶تلفن دبیرخانه کنگره : ۰۳۳۷ – ۳۵۵۵ –  ۰۴۱نمابر:----ایمیل: ...

ادامه مطلب

اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران ۱۴۰۴

اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران ۱۴۰۴

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۶ (Wed 10 May 17)تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۶ (Wed 10 May 17)محل برگزاری: استان خراسان رضوی، مشهدبرگزارکننده : شرکت مبتکران شهر هوشمند کیشنام دبیر یا مسؤل همایش: ----ارسال مقاله: داردآخرین مهلت ثبت نام نهایی: ۱۹ اردیبهشت ۹۶آخرین مهلت ارسال ...

ادامه مطلب

اولین همایش ملی زیویه

اولین همایش ملی زیویه

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۹۶ (Wed 26 April 17)تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۷ اردیبهشت ۹۶  (Thu 27 April 17)محل برگزاری: سقزبرگزارکننده: فرمانداری سقز و میراث فرهنگی استان کردستانارسال مقاله: داردآخرین فرصت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳آخرین ...

ادامه مطلب

اولین همایش ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

اولین همایش ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

تاریخ شروع:  پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶ (Thu 04 May 17)تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶  (Thu 04 May 17)محل برگزاری: استان آذربایجان شرقی، تبریزبرگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزنام دبیر یا مسؤل همایش: ارسال مقاله: داردمهلت ارسال مقاله: ۳۰ فروردین ۹۶تلفن دبیرخانه همایش : ۰۴۱۳۱۹۶۶۱۰۱ ...

ادامه مطلب

سومین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

سومین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

تاریخ شروع:  پنج شنبه ۳۱ فروردین ۹۶  (Thu 20 April 17)تاریخ پایان: پنج شنبه ۳۱ فروردین ۹۶ (Thu 20 April 17)محل برگزاری: استان مازندران، بابلبرگزارکننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانشنام دبیر یا مسؤل کنفرانس: ---------ارسال مقاله: داردارسال چکیده: ---------پذیرش چکیده: -------- ...

ادامه مطلب

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

تاریخ شروع:  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۹۶ (Wed 19 April 17)تاریخ پایان: پنج شنبه ۳۱ فروردین ۹۶  (Wed 19 April 17)محل برگزاری: تهرانبرگزارکننده: دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریفنام دبیر یا مسؤل همایش: ارسال مقاله: -----ارسال چکیده: ---------پذیرش چکیده: --------ارسال مقاله: ---------تلفن ...

ادامه مطلب

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ( اندیشه، نظریه، روش ها )

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ( اندیشه، نظریه، روش ها )

محورهای معماری *نقش مبانی فکری آموزش معماری *ریشه ها وسیر تحولات معماری خانه *شناخت ارزش های پایدار در کیفی نمودن فضا *ارزیابی نقش فرهنگ در ارتقاء کیفیت فرم و فضا

ادامه مطلب

دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران

دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران

تاریخ برگزاری:  پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵کد رویداد:محل برگزاری: تهرانبرگزارکننده: گروه پژوهشی اکباتاناطلاعات تماس: ۰۲۱۵۵۱۷۰۹۶۱-۰۹۱۹۸۸۷۹۰۸۱- civilconf.conf@gmail.com -۰۹۱۹۸۸۷۹۰۸۲وب سایت:  civilconf.conf.comلیست شرکت کنندگان:امروزه در اغلب کشورهای جهان با توجه به رشد جمعیت و نیاز افراد به ...

ادامه مطلب

دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

تاریخ برگزاری:  دوشنبه ۲۱ تیر ۹۵کد رویداد:محل برگزاری: تهرانبرگزارکننده: کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز جامعه مهندسان شهرساطلاعات تماس: info@iacut.comوب سایت:  www.iacut.comلیست شرکت کنندگان:امروزه در اغلب کشورهای جهان با توجه به رشد جمعیت و نیاز افراد به ...

ادامه مطلب

همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

تاریخ برگزاری: سه شنبه ۱۵ تیرماه ۹۵    -  Tue 05 July 16کد رویداد:محل برگزاری: تهرانبرگزارکننده:  دانشگاه اسوه و با همکاری دانشگاه آتاترک ترکیهاطلاعات تماس: ۳۶۵۹۰۴۱۳-۰۴۱ - info@meuconf.irوب سایت: meuconf.irلیست شرکت کنندگان: محورهای همایش: ۱٫مدیریت - مدیریت ساخت و اجرا - مدیریت ...

ادامه مطلب

ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ورود به حساب کاربری

ثبت نام

بازیابی رمز عبور
مقایسه محصولات
  • Total (0)
Compare
0